česky english Vítejte, dnes je úterý 29. listopad 2022

Výběr dispenzeru podle aplikace

DPS 6/2012 | Výroba - články
Autor: Ing. Martin Abel

Dávkování (dispenzování) kapalin, past, gelů a lepidel je součástí procesu osazování DPS součástkami a následného zapájení. Pro automatické nebo poloautomatické osazování bývá dispenzer součástí vlastního stroje. Pro ruční osazování je vhodný dispenzer, který snadno, rychle a přesně dávkuje. Dispenzer je třeba vybrat takový, který práci ulehčí a zjednoduší, nikoliv takový, který proces zpomaluje nebo vyžaduje následné operace navíc (např. čistění nebo odstraňování zbytečně velkých nánosů). Před nákupem dispenzeru se přesvědčte o jeho vlastnostech, ideálně si odzkoušejte jeho vlastnosti na vámi používaném materiálu.

Z jakých částí se dispenzer skládá

Z pohledu elektrotechnika je dispenzer v podstatě analogově či digitálně řízený ventil s manuální regulací výstupního tlaku. Z pohledu uživatele je to zařízení, které je schopné z kartuše s jehlou nanášet kapalinu či pastu a u kterého lze v širokých mezích nastavit čas dispenzování a tlak potřebný pro vytlačení media z kartuše. Některá media jsou již od výrobců dodávána v potřebných kartuších (pájecí pasty) kompatibilních s koncovkou – adaptérem dispenzeru, jiná je potřeba do kartuše (válce) přeplnit. Základem dispenzeru je tedy vždy jeho pneumatická část, která musí umožnit řízení výstupního tlaku vzduchu (regulační ventil), jeho zobrazení (manometr) a jeho sepnutí (ventil).

Důležité zpětné sání

Pro dispenzování kapalin a past s nízkou viskozitou je dispenzer vybaven funkcí řízeného podtlaku, tj. v době, kdy není aktivován výstupní tlak pro dispenzování, je možné na výstupu řídit zpětné sání tak, aby nedocházelo ke skapávání dispenzované tekutiny či pasty. Bez této funkce dispenzer nekupujte! Vyhnete se tak vyšší spotřebě dávkovaného materiálu, a navíc určitě při aplikaci dojde ke znečištění desky a součástek skapávajícími kapkami dispenzované tekutiny či pasty. Pro zamezení samovolného odkapávání nízkoviskózních kapalin má dispenzer pomocný regulační ventil, kterým se dá regulovat zpětný tlak (podtlak) v době, kdy není sepnut pracovní výstupní tlak. Podtlak se vytváří ze vstupního tlaku v ejektoru. Řízení (spínání) ventilu je u klasických dispenzerů řešeno elektricky (elektroventil) pomocí nožního spínače, zatímco regulace tlaků je ruční. Z uvedeného je zřejmé, že dispenzer pro svoji činnost vyžaduje vstupní přívod tlakového vzduchu a elektrické napájení.

Výběr dispenzeru podle aplikace 1

Obr. 1 Příklady typů dispenzerů, DSP-01 je první typ s časovačem a DSP-02 je druhý digitální programovatelný typ

Nanášení pájecí pasty

Ruční dávkování je vhodné pro nízké objemy pájení nebo opravy. Velice levně a rychle je možné nanést pastu na požadované místo. Podle požadovaného množství se volí průměr jehly, výstupní tlak a čas dávkování. Oblíbené je hlavně u ručních opravárenských pracovišť. Pájecí pasta v kartuši je sice dražší než v kelímku (pro sítotisk či šablonový tisk), ale odpadají relativně vysoké náklady na tiskovou šablonu a i nasazení do procesu je rychlejší a variabilnější. Pravdou je, že proces ručního nanášení pomocí dispenzeru je více ovlivněn „lidským“ faktorem než šablonový tisk.

Výběr dispenzeru podle aplikace 2.jpg

Obr. 2 Příklad aplikace pasty na desku plošných spojů. První obrázek znázorňuje nanesenou pastu, druhý položení vývodového pouzdra SMD a třetí její přetavení

U precizních zařízení, zejména u poloautomatů, jsou kartuše s pájecí pastou vyhřívány. Tím se docílí stejnoměrné viskozity pasty v celém objemu, nezávisle na kolísání teplot, ve kterých zařízení pracuje. Při stanovení parametrů procesu, tj. jehla, tlak a čas, bychom neměli na tuto nectnost pájecí pasty zapomínat a proces vhodně korigovat. Příklad správného nanesení a přetavení pasty ukazuje obr. 2.

Užitečné tipy pro dávkování

Výběr dispenzeru podle aplikace 3 Výběr dispenzeru podle aplikace 4

Obr. 3

Obr. 4

Držte válec pod úhlem přibližně 60° (+/−20°) podle obr. 3. Po nanesení dávky zvedněte hrot podle obr. 4. Kapalina nesmí natéci zpět do regulátoru, viz obr. 5.

Výběr dispenzeru podle aplikace 5

Obr. 5

Velikost teček je možno zvětšit nebo zmenšit pomocí těchto kroků:

Prodloužením či zkrácením doby, zvýšením či snížením tlaku, zvětšením či zmenšením velikosti hrotu nebo zvětšením či zmenšením jakékoliv kombinace doby, tlaku a velikosti hrotu.

U řídkých kapalin, jako je voda, můžete zabránit skápnutí pomalým otáčením regulátorem zpětného podtlaku proti směru hodinových ručiček. Příliš velký podtlak dá vzniknout bublinám a nasává kapalinu zpět do regulátoru, což má za následek trvalé poškození jednotky.

Z nabídky dispenzerů si lze vybrat buď typ, který má možnost pracovat buď ve volném režimu, kdy je délka impulsu dána dobou stisku nožního pedálu, nebo v režimu řízeném, kdy je doba impulsu dána hodnotou nastavenou na časovači.

Výběr dispenzeru podle aplikace 6.jpg

Obr. 6 *Režim HAND (DSP-01, DSP-02) – Dispenzer dávkuje pouze po dobu sešlápnutí pedálu.

Výběr dispenzeru podle aplikace 7.jpg

 

Obr. 7 *Režim TACT (DSP-01, DSP-02) – Dispenzer dávkuje stejné množství vždy po sešlápnutí pedálu. Možnost programování až 20 časových hodnot dávky.

Druhým typem je programovatelný dispenzer, který také může pracovat ve volném režimu, kdy je délka impulsu dána dobou stisku nožního pedálu (viz obr. 6 a 7), ale navíc režimu řízeném, kdy je doba impulsu dána hodnotou nastavenou v programu. Programovatelný dispenzer je pro inteligentní nanášení dávek o různých velikostech a sledu různých velikostí dávek. V možnostech je taktování dávek, různý sledů, různých velikostí, sekvencí atd. Vhodný pro robotická zařízení.

Výběr dispenzeru podle aplikace 8.jpg

Obr. 8 *Režim SEQUENCE (DSP-02) – Dispenzer dávkuje naprogramované po sobě jdoucí časové hodnoty (až 32 různě dlouhých hodnot) dávek aktivované sešlápnutím pedálu. Sled dávek je v cyklu, který se opakuje (až 20 cyklů).

Výběr dispenzeru podle aplikace 9.jpg

Obr. 9 *Režim AUTO SINGLE (DSP-02) – Plně programovatelný režim. Programuje se délka dávky a délka mezery. Sled dávek a mezer je v cyklu. Každý cyklus je aktivován pedálem.

Výběr dispenzeru podle aplikace 10.jpg

Obr. 10 *Režim AUTO CONTINUE (DSP-02) – Plně programovatelný režim. Programuje se délka dávky a mezery. Sled dávek a mezer je v cyklu. Cykly se neustále opakují po jedné aktivaci pedálem.

Pořízení uvedených typů dispenzeru není cenově náročné, proto při výběru upřednostněte funkce před cenou!

http://www.abetec.cz/eshop/category/rucni-dispenzery/

* 1 – sešlápnutí pedálu

2 – uvolnění pedálu

„a, b, c“ časová hodnota dávky

„b, c“ časová hodnota mezery

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik