česky english Vítejte, dnes je středa 28. září 2022

VisualPlace – CAM software pro osazování desek zdarma

DPS 1/2015 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Na stránkách tohoto časopisu jsme se již několikrát zmínili o programech určených pro zpracování podkladů pro osazování, jako jsou např. ProntoView- -Markup [1], BluePrint [2], [3] nebo Valor [4]. Pravdou je, že programů vyvinutých pro tento účel je jenom několik a že na mnoha pracovištích na kterých se osazování provádí, si připravují potřebná data kombinací různých metod pomocí prostředků, které mají sami k dispozici.

VisualPlace

Jedním z dalších programů pro osazování je software VisualPlace od nizozemské firmy CompuPhase Automatisering. Jedná se o jednoduchý program, který je k dispozici zdarma a jistě může najít uplatnění u mnohých uživatelů.

VisualPlace je software, který umožňuje vizualizovat dodaná data a zhotovit pomocí nich základní výrobní podklady pro osazování desek. Kromě toho může být použit pro inspekci desek a vyhledávání možných problémů.

Jak už to u jednodušších programů bývá, VisualPlace potřebuje ke své práci dodat data v určité formě, kterou si jiné programy umí vygenerovat z dat desky samy. Zatímco profesionálnější programy (NPI od Valoru či BluePrint) pracují přímo s daty desky z návrhového programu pomocí ODB++ a sami si z nich generují všechny další potřebné informace, pracuje VisualPlace s Gerber daty a výpisem materiálu v textovém formátu. To má pochopitelně mnohé nevýhody, ale jednu velkou přednost – toto jsou právě ta data, která se většinou k osazování desek dostanou.

Je paradoxní, že v mnoha případech se používají pro tvorbu podkladů osazování neinteligentní Gerber data (hlavně potisku) a výpis materiálu, z nichž je nutné dát ručně dohromady informace o osazování, když většina programů pro návrh desek může potřebná data vygenerovat přímo, ale tak to prostě často bývá.

Nutno říci, že koncepce programu VisualPlace je opravdu zajímavá a ojedinělá. Program potřebuje načíst:

  • Gerber data potisku horní a spodní strany (pokud jsou součástky i na spodní straně desky),
  • Gerber data nepájivé masky pro danou stranu desky (nepovinné),
  • Gerber data obrysu desky, výpis materiálu v CSV formátu pro danou stranu desky se souřadnicemi XY a natočením součástek ve tvaru: RefDes, „Value“, „X“, „Y“, „Rotation“, „Side“, „Package“.

Program pak data zpracuje takto: Gerber data potisku dávají vizuální představu o rozmístění součástek, zatímco Gerber data nepájivé masky umožňují vizuálně identifikovat vývody součástek. Gerber data obrysu desky uzavírají prostor desky, výpis materiálu s informacemi o souřadnicích středů a natočení součástek umožňují programu identifikovat jednotlivé součástky v návaznosti na výpis materiálu (ke značení součástek ve výpisu).

Když jsou tato data načtena, zobrazí se deska i s výpisem materiálu (viz obr. 1).

visualplace 1

Někdo by pochopitelně mohl namítat, že dodané informace už vlastně představují to, co je potřeba pro osazování desky vědět – Gerber data umožňují vizualizovat desku a součástky, výpis materiálu s polohou a natočením, umožňují desku osadit ručně i na automatu. A přesto načtením těchto dat do programu VisualPlace lze získat více než jenom holá data.

Program umožňuje vyhledávat součástky na desce ze seznamu ve výpisu. Například na obr. 2 to jsou 4 červeně označené součástky. Jsou čtyři, protože byla vybrána volba hodnota/typ součástky, ale stejně je možné vybrat každou z nich individuálně kliknutím na řádek s jejím referenčním značením.

Výstupy

Program umožňuje zhotovit následující dokumenty potřebné pro osazování:

  • Výpis materiálu (obr. 3)
  • Výpis souřadnic středů součástek (obr. 4)
  • Výpis zvaný FlippBook (obr. 5), kde je pro každý typ/hodnotu součástky uvedena jedna stránka s výpisem i s obrázkem desky a označením dané součástky (červeně)
  • Výkres osazení desky (obr. 6)

visualplace 2

visualplace 3

Všechny výstupy jsou generovány v PDF formátu. Mají jednotnou podobu, každá stránka má označení dané desky a je očíslovaná.

Program neumožňuje dělat varianty osazení ani jednotlivé postupy osazení (ruční, stroj 1, stroj 2 atd.), ale jistě by to bylo možné udělat ručně z PDF dokumentu (pochopitelně však s rizikem vzniku chyb).

Další možnosti

Program VisualPlace umožňuje připojit kameru, která snímá hotovou desku a funguje jako digitální lupa. Může také označit jednotlivé součástky speciální značkou, které se přiřadí značení součástky (RefDes). Tím je potom možné na získaném obrázku osazené desky vyhledávat součástky ze seznamu ve výpisu materiálu. Tento obrázek pak vlastně nahrazuje Gerber soubory pro potisk a nepájivou masku.

Provozování programu a licence

Díky své jednoduchosti není program náročný na hardware ani na operační systém – běží na Windows XP až 8.1. Je možné ho také provozovat pod Linuxem s Wine (pro tento případ jsou v návodu uvedeny konfigurační poznámky). VisualPlace je software chráněný autorskými právy, ale je zdarma jak pro osobní, tak pro komerční použití a je dovoleno ho dále šířit. Pouze se nesmí odstranit nebo pozměnit copyright. Plné znění licenčních podmínek je uvedeno v návodu.

Program je jednoduchý natolik, že s ním lze začít hned pracovat. Pro některé detaily, zejména různá nastavení, je však užitečné podívat se do návodu.

VisualPlace je bez nutnosti registrace k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách: www.compuphase.com/ visualplace/visualplace_en.htm

Literatura:

[1] ProntoView – Markup pro osazování, pájení a testování DPS: DPS č. 2/2010

[2] Jak snadno vytvořit dokumentaci DPS pro výrobu: DPS č. 3/2011

[3] Jak na varianty osazení DPS: DPS č. 6/2012

[4] Valor – software pro výrobu elektroniky: DPS č. 4/2014

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik