česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

Inzerce

ceník inzerce v časopisu

ceník inzerce na webovém portálu

Doplňující informace k cenám inzerce na webovém portálu


 

ceník inzerce v časopisu

PLOŠNÁ INZERCE
Formát Cena Rozměry: šířka x výška
1/1 strana 30 000 Kč 180 × 237 mm, 210 × 297 mm (+ spad)
1/2 strany 16 000 Kč 180 × 115 mm, 85 × 237 mm, 102 × 297 mm (+ spad)
1/3 strany 12 000 Kč 180 × 75 mm
1/4 strany  8 000 Kč 180 × 55 mm, 85 × 115 mm
II. strana obálky 34 000 Kč 210 × 297 mm (+ spad)
III. strana obálky 34 000 Kč 210 × 297 mm (+ spad)
IV. strana obálky 38 000 Kč 210 × 297 mm (+ spad)
REKLAMNÍ A PRODUKTOVÉ ČLÁNKY
1/1 strana 15 000 Kč reklamní/produktový článek
1/2 strany 8 000 Kč reklamní/produktový článek
1/3 strany 6 000 Kč reklamní/produktový článek
OSTATNÍ INZERCE
do 15 g 18 000 Kč vkládaná inzerce
nad 15 g příplatek vkládaná inzerce
Platnost ceníku: 1.1.-31.12.2022 Ceny jsou uvedeny bez DPH

slevy

Slevy za opakování Slevy za platbu předem
2 opakování 5 % 2 opakování 5 %
3 - 4 opakování 10 % 3 - 4 opakování 7 %
5 - 6 opakování 15 % 5 - 6 opakování 10 %
Agenturní provize = 15 %

 

Storno poplatky za zrušení inzerce v časopise:
- před uzávěrkou příjmu inzerce 50 % z ceny
- po uzávěrce příjmu inzerce 100 % z ceny

 

inzerce-rozměry-2022-CZ (jpg)

 

Technické parametry:

Dvouměsíčník: vychází 6x ročně (tištěná i on-line verze), 1. týden v měsíci, distribuce ČR a SR

Formát stránky: A4 DIN 210×297 mm, rozměr zrcadla 180×237 mm

Požadované podklady: EPS, AI, TIFF, PSD, JPEG (veškeré obrazové podklady musí mít rozlišení nejméně 300 DPI), TXT, DOC, PDF (tiskové – ořezové a pasovací značky, spad +0,5 cm)


 

ceník inzerce na webovém portálu

CELÝ WEB PRACOVNÍ INZERCE
Head banner 980x100 7 700 Kč / měsíc Pracovní text. inzerce - uchazeči zdarma / měsíc
Wide Skyscraper 160x600 5 300 Kč / měsíc Pracovní text. inzerce - zaměstnavatelé 500 Kč / měsíc
Wide Skyscraper 160x600 rotující 4 700 Kč / měsíc Pracovní inzerce banner viz ceník bannery
HLAVNÍ STRANA ON-LINE VERZE ČASOPISU
PR článek ve Slideshow 3 600 Kč / týden Video vložené k inzerátu nebo článku 500 Kč / 1 video
PR článek v sekci "Zajímavé články" 2 000 Kč / týden Upoutávající záložka na stránce 200 Kč / 1 zál.
PR článek v sekci "Zajímavé články" 7 000 Kč / měsíc    
Více URL odkazů v PR článku 100 Kč / každý SPECIÁLNÍ INZERCE
Video vložené k PR článku 500 Kč/ 1 video Tematický seriál článků v rubrice 5 200 Kč / měsíc
Banner ve Slideshow 600x225 3 600 Kč / týden Tematický seriál čánků na hlav. straně 6 300 Kč / měsíc
Full banner 468x60 3 500 Kč / měsíc    
Banner 234x234 4 300 Kč / měsíc    
Half banner 234x60 2 100 Kč / měsíc    
Zápis do kalendáře akcí 500 Kč    
TEMATICKÁ RUBRIKA OSTATNÍ SLUŽBY
PR článek na pozici hlavního článku 3 200 Kč / týden Tvorba banneru na zakázku na dotaz
PR článek na 1. pozici v temat. rubrice 1 600 Kč / týden Příprava tematického seriálu článků na dotaz
Více URL odkazů v PR článku 100 Kč / každý Aktualizace tematického seriálu na dotaz
Video vložené k PR článku 500 Kč/ 1 video Tvorba textu PR článku redakcí na dotaz
Banner 234x234 3 600 Kč / měsíc Překlad článku z cizího jazyka na dotaz
Half banner 234x60 1 800 Kč / měsíc    
Platnost ceníku: 1.1.-31.12.2022 Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

slevy

Bannery - sleva za opakování Množstevní sleva za PR články v Slideshow
2 - 4 opakování 5 %   5 PR článků / 1 kalendářní rok 5 %
5 - 8 opakování 10 % 10 PR článků / 1 kalendářní rok 10 %
9 - 12 opakování 15 % 20 PR článků / 1 kalendářní rok 15 %
Sleva za banner umístěný současně na hlavní straně a v 1 tematické rubrice
Banner 234x234 25 % Half banner 234x60 10 %
Agenturní provize = 15 %

 

Storno poplatky za zrušení inzerce na webovém portálu:
- 14 - 8 dnů před zveřejněním 50 % z ceny
- 7 a méně dnů před zveřejněním 100 % z ceny

 

Náhled hlavní strany

inzerce-umisteni-2022-CZ (jpg)

 

 Náhled tematické rubriky

cenik web R LAST JPG


 

Doplňující informace k cenám inzerce na webovém portálu

Hlavní strana                  

Článek ve Slideshow

PR článek je umístěn 1 týden v Slideshow na hlavní stránce, poté je podle svého charakteru zařazen do jedné z odborných rubrik, kde zůstává trvale v archivu.

Článek v sekci "Zajímavé články"

PR článek je umístěn 1 týden / 1 měsíc na hlavní stránce v sekci "Zajímavé články", následně je podle svého charakteru zařazen do jedné z odborných rubrik, kde zůstává trvale v archivu.

Odborná rubrika

Hlavní článek rubriky

PR článek je umístěný 1 týden na pozici hlavního článku v tematické rubrice. Následně je v rubrice zařazen mezi ostatní články a zůstává trvale v archivu rubriky.

Článek na 1. pozici rubriky

PR článek je umístěný do tematické rubriky na první pozici po dobu 1 týdne. Následně klesá v pořadí níže, zůstává trvale v archivu rubriky.

Specifikace PR článku

Charakter: Produktový, firemní, technický nebo odborný článek/zpráva, obchodní nabídka, pozvánka na akci apod.

Nadpis: max. 65 znaků vč. mezer

Text: max. 8 500 znaků vč. mezer

Obrázky: max. 3

Aktivní odkaz: max. 1 v ceně, další za příplatek

Video: max. 1 za příplatek

Zápis do kalendáře akcí

Název akce

Stručná charakteristika: max. 45 znaků včetně mezer

Místo konaní

Aktivní odkaz

Logo

Cena zahrnuje zápis do kalendáře akcí a zveřejnění 1 tiskové zprávy týkající se dané akce v termínu zvoleném zadavatelem.

Tematický seriál článků

Speciálně připravená on-line verze seriálu článků, které byly zveřejněny v časopise DPS od jednoho autora/firmy

Volně přístupné všem návštěvníkům webu (nejen předplatitelům)

Cena za přípravu zahrnuje:

- grafické zpracování

- tvorba titulní stránky

- umístění do on-line prohlížeče (max. 40 stran)

- aktivní odkazy umístěné v seriálutvorba banneru velikosti: 234x234

Cena za zveřejnění zahrnuje:

- umístění banneru 234x234 v odborné rubrice s přímým prolinkem na seriál v on-line prohlížeči na dobu 1 měsíce

- umístění seriálu v e-archivu časopisu po dobu 1 měsíce

Služby za příplatek:

- umístění banneru na hlavní stránce

- možnost pravidelných aktualizací

- možnost umístění videa a záložek do seriálu

Pracovní textová inzerce

Název zaměstnavatele: max. 100 znaků vč. mezer

Popis pracovní pozice: max. 300 znaků vč. mezer

Kontakt: max. 100 znaků vč. mezer, max. 2 aktivní odkazy

Formáty podkladů pro PR články

Text: .doc, .docx, .txt

Obrázky: .png, .jpg, .gif

Uzávěrky příjmu podkladů

- bannery ve formátu jpg, gif, png: 3 pracovní dny před zveřejněním

- bannery v jiných formátech po domluvě s redakcí: 5 pracovních dní před zveřejněním

- PR články: 5 pracovních dní před zveřejněním

- zápis v kalendáři akcí: 2 pracovní dny před zveřejněním

- pracovní textová inzerce: 2 pracovní dny před zveřejněním

- tematický seriál článků: 2-3 týdny před zveřejněním

Dodání podkladů

Elektronicky na: inzerce@dps-az.cz nebo redakce@dps-az.cz

Grafické zpracování bannerů redakcí

Cena bez animace od 1000 Kč (bez DPH) ve formátu jpg, gif, pro další úpravy, požadavky a formáty cena na dotaz

Další informace

Obdobím 1 týdne se rozumí kalendářní týden

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik