česky english Vítejte, dnes je středa 08. prosinec 2021

O portálu

S námi můžete být on-line!

Portál www.dps-az.cz se zaměřuje na celé spektrum elektroniky v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

Portál přináší aktuální trendy ve vývoji elektroniky, novinky v technologických postupech, výrobních zařízeních a materiálech, informace o nových elektronických součástkách a zajímavých možnostech jejich použití. Pravidelně se věnuje měřicí a testovací technice, stejně jako softwarovým nástrojům pro vývoj a výrobu elektronických zařízení. V neposlední řadě přináší pravidelně aktualizovaný kalendář odborných akcí pořádaných u nás i v zahraničí.

Portál je zaměřen na široké spektrum čtenářů z řad zájemců o elektroniku – vývojové pracovníky, aplikační inženýry, management v oblasti vývoje a výroby elektroniky, návrháře DPS i pracovníky z výroby desek a následných operací s nimi (osazování, lakování, testování, montáže, opravy atd.). Je však i významným zdrojem informací pro výrobce softwaru a hardwaru pro návrh, výrobu, montáž a testování elektronických součástek a jejich zákazníky i uživatele elektronických systémů. Důležité informace z oboru zde najdou i pracovníci nákupu součástek, vedení firem, středoškolští a vysokoškolští učitelé a studenti.

Struktura čtenářů: 65 % přichází z oblasti vývoje, výzkumu a vzdělávání, 35 % přichází z oblasti výroby elektroniky.

 

Tematické rubriky portálu

 • Vývoj
 • CAE/CAD/CAM
 • Výroba
 • Měření
 • Součástky
 • Zajímavosti
 • Kalendář

 

Co na portálu naleznete

Krátké zprávy a novinky z elektroniky, PR články, odborné články, on-line vydání časopisu DPS Elektronika od A do Z, speciální přílohy pro veletrhy a tematické/firemní seriály článků, odkazy na semináře pořádané časopisem DPS Elektronika od A do Z, nabídky a poptávky pracovních příležitostí, informace o webinářích (živé i ze záznamu), užitečné odkazy, soutěže apod.

 

Provozovatel

CADware s.r.o.
Aloisina výšina 447/13
460 05 Liberec 15
IČO: 47287578
DIČ: CZ47287578

 

Ochrana osobních údajů

Proč máme vaše osobní údaje

Pokud jste našim zákazníkem, obchodním partnerem, kontaktoval jste nás za účelem zjištění informací o námi nabízených produktech a službách, zúčastnil jste se našeho semináře či školení, nebo jste nás navštívil v našem stánku na výstavě, založili jsme spolu obchodní vztah a máme k dispozici vaše osobní údaje.

Kdo vaše údaje spravuje

Správcem vašich osobních údajů, který rozhoduje o cílech, účelech a způsobech zpracovávání vašich osobních údajů, je naše společnost CADware s.r.o., Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec (dále Správce).

Nabízíme software pro obor elektroniky a elektrotechniky, pořádáme odborné semináře a školení, vydáváme časopis DPS Elektronika od A do Z a webový portál DPS.

Za jakým účelem vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože jsou nutné jednak pro:

a) realizaci poskytnuté služby (podle článku 6 ods. 1 písmena b GDPR) v souvislosti s:

 • Poskytnutím požadovaných informací potřebných k rozhodování o případné objednávce a v souvislosti s již realizovanou objednávkou či plněním smlouvy (podle článku 6 ods. 1 písmeno b GDPR);
 • Posuzováním stížností a reklamací (podle článku 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • Vymáháním pohledávek (podle článku 6 ods. 1 písmeno f GDPR) na základe oprávněného a opodstatněného práva;
 • Archivními účely (podle článku 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
 • Statistickými účely (podle článku 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základě oprávněné a opodstatněné potřeby správce disponovat statistickými informacemi, které umožní vykonávané činnosti zlepšit.

b) daňové a fakturační účely podle platné legislativy.

Kromě toho můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové účely, tzn. na propagaci námi nabízených produktů a služeb, a to na základě vašeho souhlasu (článek 6 ods. 1 písmeno a GDPR), i na základě oprávněného a opodstatněného zájmu Správce vykonávat marketingové průzkumy (článek 6 ods. 1 písmeno f GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s vaší profesní činností – jméno a příjmení, pracovní email a telefonní číslo, pracovní zařazení, zaměstnavatel, adresa zaměstnavatele nebo korespondenční adresa. U OSVČ zpracováváme ještě fakturační údaje.

Jak vaše údaje chráníme

Vaše údaje jsou uloženy v elektronické podobě na zabezpečeném počítači prostřednictvím zabezpečeného software, který má odpovídající technickou úroveň.

Kdo má přístup k vašim údajům

Kromě zodpovědných pracovníků Správce mohou být vaše osobní údaje přístupné dalším subjektům, které zpracovávají vaše osobní údaje ve vlastní režii, mezi jinými:

 • subjektům, které poskytují poštovní nebo doručovací služby;
 • bankám za účelem vrácení neoprávněných plateb;
 • státním orgánům a dalším oprávněným subjektům podle platné legislativy za účelem plnění jejich zákonných povinností;
 • subjektům, které nám poskytují různé služby, jako jsou právní, účetní, daňové, poradenské, atd.
 • dodavatelům námi nabízených produktů, za účelem registrace koncového uživatele.

Doba uchování vašich údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávané po dobu poskytování služeb, po jejich ukončení takto:

 • Pro účely vyplývající nebo související s legislativou, zejména předpisy zaměřené na uchovávání účetní dokumentace, vystavených faktur, atd.;
 • Údaje pro marketingové účely:
  • v případě zpracování údajů na základě souhlasu - dokud nebude daný souhlas zrušený;
  • v případě zpracování údajů na základě oprávněného a opodstatněného zájmu CADware s.r.o. – dokud nebude podaná námitka, žádost o omezení, nebo zrušení zpracování vašich údajů;

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováváním vašich údajů

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich upřesnění, opravu, odstranění, právo na omezení jejich zpracovávání, právo na přenášení údajů, právo na podání námitky, právo na zrušení souhlasu v libovolnou chvíli bez vlivu na předchozí souhlas.

Kde získáte informace o vašich zpracovávaných osobních údajích

Kontaktujte Správce napsáním zprávy na webové stránce www.cadware.cz, případně www.dps-az.cz (časopis DPS Elektronika od A do Z) v sekci Kontakty, nebo písemně na adresu Správce.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik