česky english Vítejte, dnes je neděle 24. září 2023

O časopisu

Časopis DPS Elektronika od A do Z svým zaměřením pokrývá celé spektrum oboru elektroniky.

Na svých stránkách se pravidelně věnuje aktuálním trendům ve vývoji elektroniky, novinkám v technologických postupech, výrobních zařízeních a materiálech. Přináší také informace o nových elektronických součástkách a zajímavých možnostech jejich použití, pravidelně se věnuje měřicí a testovací technice, stejně jako softwarovým nástrojům pro vývoj a výrobu elektronických zařízení. V neposlední řadě přináší i ekonomické informace či pravidelně aktualizovaný kalendář odborných akcí pořádaných v České republice i v zahraničí.

Pravidelné rubriky časopisu a nejčastější témata:

VÝVOJ
Návrh DPS, návrh a aplikace FPGA, embedded systémy, mikrovlnné a VF obvody a součástky, bezdrátové aplikace, napájecí zdroje a mikrogenerátory energie, mikroelektronika, nanoelektronika, organická a tištěná elektronika, nositelná elektronika, integrita signálu a napájení, zajímavá zapojení, průmyslová elektronika, elektronická zařízení pro průmysl, výkonová elektronika, nejnovější trendy ve vývoji elektroniky, vývojové kity, normy a standardy; software pro kreslení schémat, návrh DPS, FPGA a ASIC obvodů, programy pro simulace a analýzy elektronických obvodů a zařízení.

CAE/CAD/CAM
Software pro kreslení schémat, simulace a analýzy v elektronických obvodech a zařízeních, návrh FPGA a ASIC obvodů, návrh DPS, DFM kontrola navržených desek, termální analýzy, EMC simulace obvodů a DPS, analýzy signálové a napájecí integrity DPS, editaci Gerber dat, výroba DPS, analyzování dat desky pro potřeby výroby, osazování a testování DPS, 3D zobrazení desek a zařízení.

VÝROBA
Výroba holých desek, povrchové úpravy DPS, osazování, pájení, testování a inspekce DPS, montáž a kompletace výrobků, čištění v elektronice, prototypová výroba, 3D tisk v elektronice, opravy a úpravy DPS, RTG defektoskopie, materiály a technologie ve výrobě elektroniky, výrobní zařízení v elektronice, laserové značení, normy a standardy pro výrobu elektroniky; software pro výrobu DPS, editaci Gerber dat a analýzy dat desky pro potřeby výroby, osazování a testovaní DPS.

SOUČÁSTKY
Analogové a digitální součástky, aktivní a pasivní součástky, součástky pro VF a mikrovlnné aplikace, RFID technologie a komponenty, zajímavé a speciální součástky a jejich aplikace, součástky pro výkonovou elektroniku, falešné součástky, zobrazovací moduly a jednotky, FPGA součástky, BGA součástky, embedded systémy.

MĚŘENÍ
Měření a simulace ve vývoji elektroniky, měření, simulace a testování ve výrobě elektroniky, měření EMC, měření fyzikálních a elektrických veličin, metody a techniky měření, přístroje v měřicí a testovací technice, novinky v oblasti měření v elektronice.

ZAJÍMAVOSTI
Zajímavosti z oboru elektroniky, normy a terminologie, odborná literatura, výroba elektroniky v ČR a ve světě, požadavky průmyslu elektroniky, informace z domácích a zahraničních veletrhů, zprávy, přehledy a statistiky z oboru elektroniky v České republice i ve světě.

KALENDÁŘ AKCÍ
Přehled domácích a zahraničních veletrhů, konferencí, seminářů a školení zaměřených na elektroniku.

 

Časopis je dvouměsíčník a vychází 6x ročně jak v tištěné, tak elektronickém podobě. Čtenářům je distribuován formou předplatného a cíleně také odborné veřejnosti na významných domácích i zahraničních veletrzích, výstavách, konferencích a seminářích. Náklad tištěné verze časopisu je pohyblivý podle aktuálního počtu předplatitelů a distribuce na domácích nebo zahraničních akcích. Pro vybrané zahraniční veletrhy vychází v tištěné a elektronické podobě speciální přílohy v anglickém jazyce a distribuce je cíleně na veletrzích zajištěna.

V elektronické podobě vychází speciální tematické a firemní přílohy, které jsou zaměřené cíleně na jednotlivá odborná témata a na firemní nabídky a novinky.

Struktura čtenářů

Časopis a jeho přílohy jsou určeny především managementu firem a vývojovým pracovníkům v oboru elektroniky, návrhářům DPS, vedoucím pracovníkům vývoje, přípravy výroby a výroby samotné, stejně jako všem pracovníkům následných operací s DPS (testování, osazování, lakování, montáže, opravy atd.). Je však i významným zdrojem informací pro výrobce software a hardware pro návrh, výrobu, montáž a testování elektronických součástek a zákazníky i uživatele DPS a elektronických systémů. Důležité informace z oboru najdou i pracovníci nákupu součástek, vedení firem, středoškolští a vysokoškolští učitelé a studenti.

profilCtenaru-2021-web-ak1

 

Vydavatel

CADware s.r.o.
Aloisina výšina 447/13
460 05 Liberec 15
IČO: 47287578
DIČ: CZ47287578

Evidence:
ev. č. MK ČR E 19570
ISSN: 1805-5044

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik