česky english Vítejte, dnes je středa 31. květen 2023

Pokyny pro autory

Jak správně určit rozsahu článku

Na jednu tiskovou stranu časopisu (A4) se vejde přibližně 5 400 znaků včetně mezer. Pokud bude článek obsahovat grafické prvky (obrázky, tabulky …), je třeba článek odpovídajícím způsobem zkrátit tak, aby odpovídal objednanému rozsahu (počtu stran).

Počet znaků článku snadno zjistíte přímo v textovém editoru MS Word.
(Word 2007 a novější: karta Revize – ikona Počet slov; Word 97: menu Nástroje/Počet slov ...)


Vzory inzertních stran

vzory-CZ

Vzory stranek ZDE.


Odborné články

Obsah

Tematický obsah odborných článků zaslaných k zveřejnění do časopisu DPS musí odpovídat jeho zaměření, články podléhají redakční korektuře. O přijetí a zařazení příspěvku do tisku rozhoduje redakce. Za obsah příspěvku ručí autor. Uveřejněny budou články v českém nebo slovenském jazyce, články z německého nebo anglického jazyka dodává autor přeložené do českého jazyka a ručí za správný překlad a obsah. Články jsou zveřejněny se jménem a příjmením autora (včetně akademických titulů) a názvem současného pracoviště. Na konci článku může být uvedena autorova adresa elektronické pošty. Uvádět další kontakty na autora (např. adresa, telefon, atd.) není dovoleno. Autor dostane článek ke korektuře a k odsouhlasení před tiskem.

Rozsah

Rozsah odborného článku je vhodné předem domluvit s redakcí, delší články (na více než 4 tiskové strany) je možné rozdělit na pokračování.

Technické požadavky

Texty jsou přijímány elektronicky v textovém editoru MS Word – *.doc (alternativně i *.docx a *.rtf), pro jiné textové editory je předem nutná domluva s redakcí. Matematická sazba (vzorce) musí být připravena podle příslušných norem (ČSN ISO 31-11). Pokud textový editor toto neumožňuje, je nutné vyznačit pokyny pro redakční korekturu a grafickou sazbu. Tabulky se přijímají zpracované v textovém editoru Word nebo tabulkovém editoru Excel, uložené do samostatného souboru. Obrázky a fotografie se dodávají v tiskové kvalitě 300 DPI přednostně ve formátech *.tif nebo *.jpg, čárové kresby (schémata, grafy) ve vektorových souborech ve formátech *.eps nebo *.ai (všechna písma musí být převedena do křivek). Na konci dodaného textu musí být vždy připojen seznam obrázků s čísly a popisy, v textu musí být uvedeny odkazy na jednotlivé obrázky. Grafy musejí mít popisy os a označení veličin.

Grafické zpracování článku

Články budou do tisku připraveny podle grafické úpravy časopisu a typografických pravidel. Sazba pro odborné články je v časopise jednotná a nelze ji upravovat.

Přijetí podkladů

Články, obrázky a grafy zasílejte elektronicky na adresu: redakce@dps-az.cz nebo jako CD poštou. Velké soubory lze komprimovat pomocí WinZip nebo WinRar. Větší soubory je možné po dohodě s redakcí poslat jako balík přes www.uschovna.cz.

Pravidla nekomerčního odborného článku

Odborné články nesmějí obsahovat reklamu nebo odkaz na konkrétní společnost.

Honorář

Výše honoráře bude předem domluvena s redakcí na základě náročnosti zpracování zaslaného článku autorem i na základě rozsahu redakčních úprav. Pro výplatu je nutné poskytnout nakladatelství povinné osobní údaje. Tyto údaje jsou po nezbytně nutnou dobu uloženy v účetní databázi nakladatelství a redakce se zavazuje, že nebudou předávány třetím osobám.


Reklamní články

Obsah

Reklamní článek obsahuje text, obrázky, schémata, grafy, firemní kontakty, logo společnosti atd. firemně či produktově propagačního charakteru. Tento typ článků není vázaný na plošnou inzerci. Reklamní články jsou zveřejňovány v českém nebo slovenském jazyce. Při zaslání reklamního článku v cizím jazyce může redakce na náklady objednavatele zajistit a objednat překlad. Cena se stanovuje předem dohodou a bude zadavateli fakturována. Za obsah reklamního článku ručí objednávající společnost, redakce si vyhrazuje právo odborné a jazykové korektury a zpracování článku podle sazby a typografických pravidel. Článek bude společnosti zaslán ke korektuře a před tiskem k odsouhlasení. Ceny jsou uvedeny v ceníku.

Technické požadavky

Texty jsou přijímány elektronicky v textovém editoru MS Word – *.doc (alternativně i *.docx a *.rtf), pro jiné textové editory je předem nutná domluva s redakcí. Tabulky se přijímají zpracované v textovém editoru Word nebo tabulkovém editoru Excel, uložené do samostatného souboru. Obrázky a fotografie se dodávají v tiskové kvalitě 300 DPI přednostně ve formátech *.tif nebo *.jpg, čárové kresby (schémata, grafy) ve vektorových souborech ve formátech. *.eps nebo *.ai (všechna písma musí být převedena do křivek). Na konci dodaného textu musí být vždy připojen seznam obrázků s čísly a popisy, v textu musí být uvedeny odkazy na jednotlivé obrázky. Grafy musejí mít popisy os a označení veličin.

Grafické zpracování článku

Články budou do tisku připraveny podle grafické úpravy časopisu a typografických pravidel. Reklamní články budou umísťovány a uveřejňovány na stránkách časopisu podle témat do příslušných rubrik. Pořadí rubrik a článků podléhá redakčnímu rozhodnutí.

Přijetí podkladů

Podklady je třeba dodat do redakce podle data uzávěrky, data jsou uvedena v termínech uzávěrek. Podklady dodané po tomto datu mohou být přijaty a uveřejněny v požadovaném čísle jen po domluvě s redakcí. Články, obrázky a grafy zasílejte elektronicky na adresu: inzerce@dps-az.cz nebo jako CD poštou. Velké soubory lze komprimovat pomocí WinZip nebo WinRar. Větší soubory je možné po dohodě s redakcí poslat jako balík přes www.uschovna.cz.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik