česky english Vítejte, dnes je neděle 24. září 2023

Novinky v návrhovém programu CADSTAR 17

Společnost Zuken představila několik novinek v nejnovější verzi svého návrhového programu CADSTAR 17.

„Springback“ routování plošných spojů

Tato novinka se týká vylepšení tažení spojů při návrhu desky plošných spojů. Tzv. Springback technika umožňuje rychlý a přesný návrat plošných spojů do jejich původní polohy, pokud byly předtím zkušebně přemístěny do jiné polohy přemisťováním dalšího plošného spoje. Cílem je snížit počet kliknutí zkoušení při manipulaci se spoji.

Novinky v návrhovém programu CADSTAR 17

Vylepšené routování diferenciálních párů

Vylepšené automatické routování diferenciálních párů pomocí funkce Trunk End Router spočívá v tažení obou plošných spojů pohromadě až do nejzazšího možného místa. Nový způsob zakončení plošných spojů lépe zajišťuje potřebné vlastnosti plošných spojů. Výsledkem je zlepšená signálová integrita diferenciálních párů.

Ohled na leptání plošných spojů

Výsledkem leptacího procesu při výrobě desky plošných spojů jsou zešikmené boční hrany průřezu plošného spoje, takže profil plošného spoje není ideální obdélníkový, se kterým se počítá při kalkulaci impedance.

Podpora pro definování leptacího faktoru (Etch Factor) je dostupná v Configuration Editor a Constraint Manager. Zavedením leptacího faktoru se kalkulovaná impedance spoje více blíží realitě, a tím se i zlepšuje signálová integrita spojů.

Více informací o novinkách v programu CADSTAR 17.0 je uvedeno na: www.zuken.com/cadstar/whats-new.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik