česky english Vítejte, dnes je neděle 29. květen 2022

Programy pro obvodové simulace. Aktualizovaná verze

DPS 3/2018 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Tento článek o programech pro obvodové simulace navazuje na článek, který byl publikován v časopisu DPS č. 1/2014 [1] a jehož aktualizovaná verze je k dispozici na www.dps-az.cz v rubrice CAD/CAE/CAM [2].

Jsou zde uvedeny simulační nástroje, které jsou dodávány jako samostatné programy, nikoliv jako součásti návrhových systémů desek plošných spojů. Nejsou zde také uvedeny všechny simulátory určené pro amatéry a studenty − je jich celá řada, a tak jim budeme věnovat samostatný článek v některém z dalších vydání časopisu. Cílem tohoto článku je uvést základní informace o jednotlivých programech a také zdroje informací o nich, nikoliv jejich hodnocení.

Programy pro obvodové simulace. Aktualizovaná verze

Programy, které již nejsou k dispozici

O programu Visual Spice (původně název TurboSim) ani o jeho výrobci již není možné na internetu získat jakékoli informace, a tak již zřejmě není na trhu.

Podobná situace je také se simulátorem SupIRBuck Design Tool firmy International Rectifier, kterou před dvěma lety pohltila společnost Infineon.

Program B² Spice, který měl návaznost také na návrhový program EAGLE, koupila před čtyřmi lety firma EMAG Technologies, která ho sice pod označením B2.Spice dodává i nadále, ale hlavně ho doplnila o RF a systémové simulace a nabízí ho pod názvem RF.Spice A/D (viz dále).

Program HyperLynx Analog od společnosti Mentor Graphics se stal základem nového simulačního balíku AMS Suite, který je sice primárně určen pro návaznost na návrh desek v programu PADS, ale lze ho pořídit i samostatně (PADS AMS Suite).

Novinky

Kromě dnes již tradičních simulačních nástrojů, jako jsou Micro-Cap, NI Multisim, Tina, ICAP/4, TopSpice, Super- Spice, LTspice, CircuitLab a další, uvádíme i některé nové programy:

PADS AMS Suite [3] pro virtuální prototypování nabízí kromě analogové a smíšené simulace také simulace VHDL a pre-layout analýzy signálové integrity.

RF.Spice A/D [4] určený pro analogové, smíšené A/D a RF simulace vychází z původního programu B² Spice.

NGSPICE [5] a QUCS [6] jsou simulační programy z kategorie Open Source softwaru. Zejména NGSPICE je zajímavý, protože je součástí i jiných programů, např. programu Eagle pro návrh desek (od v.8.4).

DoCircuit [7], Every Circuit [8], iCircuit [9] a PartSim [10] jsou simulační programy určené zejména amatérům a studentům, i když je jistě možné je využít i v profesionálnějších případech. Zajímavý je např. program Every Circuit, který velmi názorně vizualizuje a animuje chování obvodu, takže je užitečnou pomůckou pro každého, kdo proniká do tajů elektronických obvodů. Program lze provozovat také na iPhonech a iPadech.

Programy Every Circuit, iCircuit, NGSPICE, QUCS, LTspice [11] a 5Spice [12] běží pod Windows i Mac iOS, Open Source software NGSPICE a QUCS lze provozovat i pod Linuxem.

Zajímavým simulátorem je také Mac Spice [13] určený pro počítače Apple s procesory Intel. I když je dílem jednoho autora, popis jeho možností je impozantní a svědčí o hlubokých znalostech simulačních technik jeho tvůrce. Jednoduchá webová stránka přináší detailně propracované informace o programu.

Programy pro obvodové simulace. Aktualizovaná verze 1

Novinkou je Infineon designer [14] − simulační program specializovaný na obvody se součástkami firmy Infineon Technologies, jako je ovládání motorů, ESD ochrana, napájecí zdroje nebo automotive elektronika. Běží on-line na cloudu, interně se jedná o simulátor Tina- Cloud [15], který je nyní v aktualizovaném článku [2] také uveden.

Další zajímavou novinkou je System- Vision Cloud [16] pro simulaci A/D obvodů a mechatronických systémů. Cloudová verze je k dispozici zdarma, a tak bude mít jistě oproti plné verzi (System- Vision Enterprise) určitá omezení.

Některé programy (DoCircuit, Infineon designer, TinaCloud, SystemVision Cloud a CircuitLab [17]) běží on-line na webovém prohlížeči bez nutnosti instalace programu.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik