česky english Vítejte, dnes je sobota 04. únor 2023

Prohlížeče dat formátů Gerber, X2, ODB++ a IPC2581

DPS 1/2019 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Tento článek je aktualizovanou verzí původního článku „Prohlížeče dat Gerber, ODB++ a IPC2581“, který byl publikován v DPS č. 2/2014.

Prohlížeče používají většinou návrháři desek, kteří si tak mohou výstupní CAM data navržené desky prohlédnout ještě před odesláním do výroby. Tento článek zahrnuje ty programy, o kterých bylo možné zjistit alespoň základní informace, stáhnout si je a vyzkoušet. Nejsou zde uvedeny prohlížeče, které jsou součástí jiných programů, většinou pro návrh desek, stejně jako komerční editory Gerber dat používané hlavně výrobci desek, které umí pochopitelně také prohlížet CAM data. Také zde nejsou zmíněny některé velmi jednoduché prohlížeče bez dalších navazujících funkcí.

Prohlížeče dat formátů Gerber, X2, ODB++ a IPC2581

CAM (Computer Aided Manufacturing) software je obecně spjat s výrobou, zde s výrobou desek plošných spojů, ať už s vlastní výrobou holých desek, nebo osazováním či testováním. Data desky se dostávají od jejího návrhu k výrobci tradičně ve formátu Gerber (RS-274X) a Excellon (pro vrtání). I když ty jsou určeny pro výrobu holých desek, protože zahrnují pouze grafická data desky a vrtání, bývají často i jedinými CAM daty dodávanými dále pro navazující operace, jako je např. osazování. Nově se začíná používat i upravený Gerber formát nazvaný X2, který zahrnuje navíc i některé další důležité informace (hloubka vrtání, rozmístění vrstev desky, značení součástek a pájecích plošek atd.). Komplexní formáty dat, jako jsou ODB++ nebo IPC2581 (GenCAD se u nás snad ani nepoužívá), zahrnují všechny potřebné informace pro výrobu holé desky, osazování i testování, ale nejsou zatím příliš používané. Z tohoto důvodu je většina CAM prohlížečů zaměřena na Gerber a Excellon data a jenom některé umí pracovat s daty ODB++ a IPC2581, případně s formátem X2.

S načtením a správným zobrazením dat desky ve výše popsaných formátech bývá někdy problém, který je způsoben interpretací načtených dat v daném programu. Z tohoto důvodu je jistější používat prohlížeče, které pochází od správců daného typu dat nebo osvědčených firem.

Prohlížeče, které jsou většinou zdarma, umožňují vizuální kontrolu načtených dat, někdy doplněnou o možnost odměřování a tisku zobrazené grafiky. Novinkou poslední doby je u některých prohlížečů kontrola načtených dat s ohledem na možný vznik problémů při výrobě (DFM kontrola). Vzhledem k tomu, že programy pro kontrolu DFM jsou poměrně drahé, vyvstávají jisté pochybnosti, jak dobře může tato kontrola fungovat u programů, které jsou poskytovány zdarma. Na druhé straně existují i vskutku zajímavé prohlížeče, např. pro mobilní telefony nebo pro zobrazení Gerber dat ve 3D.

V tabulce 1 je uveden základní přehled jednotlivých prohlížečů.

DFM Now!

Numerical Innovations, USA

www.numericalinnovations.com/pages/dfm-now-free-gerber-viewer

DFM Now! je odvozen od výkonného komerčního programu FAB 3000 (od stejné firmy), jehož editační a speciální funkce jsou omezené na prohlížení, odměřování a tisk. Umožňuje prohlížet Gerber data, ODB++, IPC-2581, vrtání a frézu (NC Drill & Rout). Jeho ovládání je jednoduché a nevyžaduje nápovědu. Zobrazená data lze tisknout do různých formátů. Sympatické je, že funkce Autoimport, která umožňuje hromadný import více souborů najednou, je i v prohlížeči dostupná. DFM kontrola načtených dat je funkční pouze, pokud je přístup k internetu. Nekomfortní je, že některé funkce programu se jeví jako dostupné, ale při pokusu o jejich použití se objeví zpráva, že jsou dostupné pouze v plné verzi programu (FAB 3000).

GC-Prevue

GraphiCode, USA

www.graphicode.com/GC-Prevue

Program GC-Prevue čte a zobrazuje Gerber data, vrtačku Excellon a Sieb Meyer, HPGL a DXF, umožňuje odměřování vzdáleností a zvýrazňování (markup). Není už poskytován zdarma, ale je možné si ho pronajmout za 50 dolarů na rok.

GerberLogix

EasyLogix, Německo

www.easylogix.de/products_detail.php?prog_id=1

GerberLogix je prohlížeč Gerber a vrtacích dat ve formátu Excellon. Kromě toho umí také načítat obrázky ve formátu TIFF, JPG, PNG a BMP. Objekty zobrazuje v módu Filled/Outline/Both (vyplněno/ obrysy). Má několik možností odměřování a umožňuje některé základní operace, jako je rotace, zarovnání vrstev atd. Pro soukromé použití je prohlížeč zdarma, komerční verze stojí zhruba 109 euro.

Prohlížeče dat formátů Gerber, X2, ODB++ a IPC2581 1

Gerber Viewer For Android

Duccan Nguyen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duccan.gerberviewer&hl=cs

Jde o zobrazovač Gerber dat (RS-274X) pro mobilní telefony s OS Android. Verze zdarma umožňuje prohlížet v danou chvíli pouze jednu vrstvu desky (jeden soubor Gerber dat), s max. limitem do 10 vrstev desky a 200 kB velikosti Gerber dat. Doplacením na verzi Premium se odbourá omezení velikosti Gerber dat a umožní se renderování více vrstev desky najednou. Program je ke stažení na Google Play.

Gerbv

open-source software

http://sourceforge.net/projects/gerbv/files/

Gerbv je prohlížeč Gerber a Excellon dat, dokáže ale také načítat CSV soubory určené pro osazovací automaty. Je to volně šiřitelný program v rámci open source softwaru − GNU Public License (GPL). Kromě Windows verze (odkaz výše) má také verzi pro Linux (http://gerbv.geda-project.org/).

McCAD Gerber Viewer

VAMP, USA

www.mccad.com/FREE_GerberViewer.html

McCAD je prohlížeč určený nejen pro Windows, ale také pro MAC OS. Zdarma verze dovoluje zobrazit pouze menší data, plná verze stojí kolem 200 dolarů.

ODB++ Viewer

ODB++ Solutions Alliance, USA

https://www.odb-sa.com/resources/odb-viewer

Tento prohlížeč dat ODB++ byl původně vyvinut firmou Mentor Graphics (dnes Mentor a Siemens business), která formát ODB++ vlastnila. V současnosti se o tento formát stará aliance ODB++, kterou firma Mentor založila. Mělo by se jednat o ten nejlepší prohlížeč ODB++, právě proto, že pochází přímo od správce tohoto formátu. V minulosti totiž existovalo hned několik verzí ODB++, což někdy způsobovalo uživatelům při práci nepříjemná překvapení. Pro členy aliance ODB++ je tento prohlížeč k dispozici zdarma.

Prohlížeče dat formátů Gerber, X2, ODB++ a IPC2581 2

Online Gerber Viewer

EasyLogix, Německo

www.easylogix.de

Tento webový prohlížeč umožňuje vizualizovat Gerber a Excellon data bez nutnosti stahovat a instalovat software. Je velmi jednoduchý a zdarma volně dostupný, takže když není pro prohlížení Gerber a vrtacích dat právě nic jiného po ruce, určitě se hodí. Umožňuje také docela dobře odměřovat rozměry.

Online Gerber Viewer

EasyEDA, Čína

https://gerber-viewer.easyeda.com/

Jedná se o jednoduchý, zdarma on-line prohlížeč Gerber a Excellon dat. Kromě zobrazení, možnosti přiřazení jednotlivých dat určitým vrstvám desky a nastavení barev tam není dostupná žádná další funkce. Program vytvořila skupina nadšenců pro elektroniku, která nabízí i software pro kreslení schémat a návrh DPS.

Reference Gerber Viewer

Ucamco, Belgie

https://gerber.ucamco.com

Tento on-line prohlížeč zdarma slouží ke kontrole Gerber (klasických a X2) a NC dat před odesláním výrobci desek. Nabízí zobrazení dat ve vysokém rozlišení, více vrstev najednou, měří vzdálenosti a mezery, zobrazuje informace o objektech a vypisuje upozornění v případě nejasností. V případě dat formátu Gerber X2 zobrazuje všechny informace – strukturu vrstev desky, via data, CAD netlist, referenční značení součástek a značení vývodů (pájecích plošek). Protože výrobce tohoto prohlížeče, firma UCAMCO, je zároveň správcem formátu Gerber, lze očekávat, že program interpretuje načtená data zcela bezchybně.

ZofzPCB Gerber Viewer

ZofZ - Rafal Powierski, Německo

http://www.zofzpcb.com

V tomto případě se vlastně nejedná ani tak o běžný Gerber prohlížeč jako spíše o konvertor Gerber dat do 3D zobrazení. Po zadání údajů o tloušťce vrstev, mědi atd. program zobrazí prostorovou strukturu desky. To se může někdy hodit, protože vizuální kontrola struktury desky v prostoru může dát lepší představu např. v případě slepých nebo pohřbených via otvorů. Pokud je načten i IPC-356 netlist, lze zobrazit i součástky. Program má dokonce i funkci známou z 3D programů – autopilota, který umožňuje podle potřeby „prolétávat“ deskou.

ViewMate

Pentalogix, USA

www.pentalogix.com

ViewMate je veteránem mezi prohlížeči a editory Gerber dat, protože původně pochází od firmy Lavenir, výrobce fotoplotrů. Už z tohoto důvodu se jedná o kvalitní Gerber prohlížeč s jednoduchou DFM kontrolou načtených dat. Prohlížeč je omezenou verzí plnohodnotného editoru Gerber dat ViewMate Pro, takže ne všechny viditelné funkce jsou dostupné. Na druhé straně to, co umožňuje, je na stejné úrovni jako komerční placený editor. Kromě Gerber a vrtacích (Excellon) dat může načítat také formáty HPGL, ODB++, a co je mnohdy potřebné, také BMP.

Viewplot

Roneda PCB Design Consultancy, Belgie

www.viewplot.com

Viewplot − verze bez licence zdarma funguje jako prohlížeč různých formátů dat (Gerber, Excellon, DXF, HPGL, BMP, TIFF) bez možnosti uložení a exportu. Placená verze pak umožňuje převod mezi různými načtenými formáty.

Vu2581

DownStream Technologies, USA

www.downstreamtech.com/support-viewer-form.php

Vu2581 je bezplatný prohlížeč dat desek plošných spojů ve formátu IPC2581 od výrobce programů CAM350 a Blue- Print. Umožňuje měřit vzdálenosti mezi objekty, nastavovat barvy a viditelnost jednotlivých typů objektů (nets, pads, layers, …), zvýrazňovat součástky vybranou barvou atd. Vrtání zobrazí podle velikosti, hloubky vrtání apod.

Wise 2581 Viewer

WISE Software, USA

www.wssi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=227

Jedná se o zdařilý prohlížeč dat formátu IPC2581, který je poskytován zdarma. Umožňuje nastavit viditelnost a barvy (nety, vrstvy, pájecí plošky, plošné spoje, vrtání), odměřovat vzdálenosti několika způsoby, provádět anotace textu a tisknout.

3D Gerber Viewer

Mayhew Labs

http://mayhewlabs.com/3dpcb

Zde se nejedná o 3D zobrazení Gerber dat jako v případě programu ZofzPCB Gerber Viewer, ale o možnost si Gerber data prohlížet z různých úhlů. Gerber data jsou zobrazena na ploše, kterou lze rotovat, naklápět, přibližovat a posouvat. Program je k dispozici zdarma.

Závěr

Jak již bylo v tomto článku zdůrazněno, je třeba používat prohlížeč, na který je spolehnutí, zejména při prohlížení Gerber dat – ta občas bývala nesprávně interpretována. V případě podezření na nesprávné zobrazení se proto doporučuje použít dva různé prohlížeče.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik