česky english Vítejte, dnes je úterý 03. říjen 2023

Nová verze návrhového programu DesignSpark PCB

DPS 1/2021 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Společnost RS Components, globální distributor součástek, uvedla novou verzi svého bezplatného softwaru pro návrh desek plošných spojů DesignSpark PCB v. 9 [1]. Tento program je v nabídce RS Components zhruba deset let společně s dalšími programy, které nabízí také zdarma – DesignSpark Mechanical a DesignSpark Electrical.

DesignSpark PCB je poměrně zajímavý program. Nemá omezení ve velikosti projektu (schematického zapojení ani návrhu desky) a navrženou desku lze zobrazit i ve 3D. Schéma i návrh desky tvoří jeden program se společným jádrem (databází), takže co je ve schématu, musí být i na desce a naopak.

Nová verze návrhového programu DesignSpark PCB

Mezi jeho funkce patří editor knihovny součástek, online DRC, autoplacement i autorouter v návrhu desky, vylévání ploch mědí (copper pour), fanout (krátký plošný spoj z SMD plošky zakončený via otvorem), připojení plošného spoje na plošku přes slzičku (teardrops), kulaté rohy spojů, automatické sražení pravoúhlých spojů, routování pod jakýmkoliv úhlem, automatické vyhlazení plošných spojů (smooth), swapování (součástek, vrstev, spojů atd.) a mnoho dalších. Samozřejmě že má i možnosti kreslení různých typů obrazců, kótování a odměřování. Mezi jeho výstupy patří kromě Gerber dat a vrtacích dat ve formátu Excelon také ODB++, DXF, PDF, IDF soubory, BOM, netlist a tisk. Schéma má návaznost na simulace v programech LTspice, Tina, B2 Spice a Is Spice.

Nově jsou v programu další užitečné funkce, jako možnost kontroly nezapojených vodičů na desce (nedotažené nebo neroutované spoje) i nezapojených vývodů součástek ve schématu.

Kreslení schematického zapojení je opravdu snadné. Stačí kliknutím vybrat potřebný prvek (text, symbol, segment spoje atd.) a přesunout ho do požadované polohy, přičemž v případě přetažení symbolu či segmentu spoje program automaticky přetáhne i navazující spoje. Spoje se kreslí obvyklým způsobem (kliknutím na začátku, v rozích a na konci) nebo skicou od vývodu k vývodu, kdy si program spoj nakreslí sám s ohledem na situaci v daném místě. Vybráním a vymazáním symbolu se vymažou připojené spoje.

Nová verze návrhového programu DesignSpark PCB 1

Podobně jednoduché je navrhovat desku. Povely jsou zřejmé na první pohled. Spoje lze pokládat manuálně klasicky tažením nebo nakreslením skicy od vývodu k vývodu (nebo plošnému spoji), která programu ukáže navrhovaný směr. Autorouter lze použít buď na všechny, nebo jen jednotlivé spoje. Zajímavá je také možnost vytváření schématu z desky (funkce Reverse Engineer), přičemž lze spoje ve schématu vytvořit i automaticky (místo odkazů na vývodech, kam spoj vede).

Na bezplatný program DesignSpark PCB navazuje profesionální verze obohacená o některé další funkce, která stojí zhruba 10 tisíc Kč (zkušební verze Trial je zdarma). Mezi její extra funkce patří například kreslení schémat hierarchickým způsobem, dělené napájecí plochy desky s možností položení spoje, blind a burried via otvory, editor panelu navržené desky pro potřeby výroby a nový editor návrhových pravidel, který umožňuje definovat více podrobností. Lze předpokládat, že projekt (schéma a deska) z bezplatného programu lze bez potíží převést i do této komerční verze, protože struktura dat databáze obou programů je stejná.

Do programu je možné stahovat součástky ze sortimentu firmy RS Components, bohužel zdaleka ne všechny mají k dispozici schematické symboly a pouzdro (footprint). Naštěstí je možné do DesignSparku PCB stahovat také knihovní prvky součástek ze stránek Ultra Librarian [2], Digi-Key [3] nebo SnapEDA [4], která disponuje více než 25 miliony součástek pro celou řadu programů.

Program jako takový pak lze stáhnout po předchozí jednoduché registraci přímo na webu RS Components [5].

DesignSpark PCB může být dobrým nástrojem pro někoho, kdo si nechce kupovat návrhový program, třeba proto, že navrhuje desky jen příležitostně.

Když se jedná o software zdarma, je ale třeba mít na paměti, že není garance kontinuity a aktualizace programu, stejně jako podpory ze strany poskytovatele, i když právě v tomto případě se jedná o zavedenou společnost, která těží z napojení na svůj sortiment součástek a udržuje tento program už řadu let.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik