česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. září 2022

Výsledky EDA průmyslu v roce 2020

DPS 4/2021 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Electronic System Design (ESD) Alliance, sdružení výrobců EDA softwaru, oznámila za rok 2020 rekordně vysoký obrat v tomto oboru, který překonal hodnotu 1 miliardy dolarů. Ve své nejnovější zprávě Electronic Design Market Data (EDMD) přišla také s detailními výsledky prodeje ve 4. čtvrtletí roku 2020 [1].

Navzdory celosvětové pandemii vzrostl obrat ve 4. čtvrtletí 2020 o 15,4 % v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku [2]. Nárůst se týkal všech částí světa, což je další překvapení. Největší přírůstek zaznamenalo odvětví softwaru pro návrh a verifikaci integrovaných obvodů a IP.

Sledované firmy, výrobci EDA softwaru a firmy nabízející služby v tomto oboru, zaměstnávaly celkem přes 48 tisíc lidí, což bylo také více (o 6,7 %) v porovnání s rokem 2019.

Obr. 1 nárůst obratu (jpg)

Zpráva o prodeji softwaru zahrnuje procentuální nárůst (obr. 1) i celkový obrat (obr. 2) v jednotlivých kategoriích a také objem prodeje v různých regionech světa (obr. 3). Důležité jsou také informace o počtu zaměstnanců jednotlivých firem, které EDA software nabízejí.

Obr. 2 a 3 objem (jpg)

Kategorie EDA softwaru se dělí na software pro IC Physical Design / Verification, IP, CAE (kreslení schémat, simulace), návrh PCB/MCM modulů a služby (services) spojené s vývojem a prodejem softwaru.

Mezi sledované regiony patří: Severní Amerika, EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika), Japonsko a Asie vč. oblasti Pacifiku. Japonsko se uvádí odděleně od ostatních asijských zemí, a to z důvodu historicky významné pozice Japonska ve vývoji elektroniky.

V žebříčku celkového obratu již tradičně vede kategorie návrh IC, CAE a IP software. Návrh desek představuje pouze menší část objemu prodeje. Nejmenší, ale nikoliv zanedbatelný podíl mají služby.

V případě regionů vždy soupeří Severní Amerika s Asií. Prodej EDA softwaru v Evropě nikdy nedosáhl úrovně v těchto regionech, i když ve skupině EMEA má největší podíl. Prodej v Jižní Americe je minimální, a tak se zahrnuje do prodeje v Severní Americe.

Celá zpráva je velmi detailně vypracovaná a podrobně se věnuje jednotlivým zemím i typům softwaru. Tyto informace jsou však dostupné pouze předplatitelům. Základní informace jsou pak veřejně k dispozici na webových stránkách vydavatele, aliance ESD.

Pravidelné čtvrtletní zprávy o prodeji EDA softwaru slouží řadě firem jako zdroj informací o vývoji elektronického průmyslu ve světě i v jednotlivých zemích a regionech. Zvýšený prodej softwaru pro návrh a verifikaci IC například indikuje snahu o vývoj nových IC. Podobně zvýšený prodej programů pro návrh desek ukazuje na zvýšené aktivity v realizaci elektronických obvodů atd.

Zprávy EDMD

Zprávy Electronic Design Market Data [1], které vydává aliance ESD každé čtvrtletí, se zaměřují na EDA software, IP a služby výrobců EDA softwaru. Tyto analýzy se pravidelně vydávají již řadu let. Nyní je publikuje sdružení SEMI, člen aliance ESD.

Původně měla tato hlášení název Market Statistics Service (MSS), ale od roku 2020, kdy se aliance ESD stala komunitou organizace SEMI, se vydávají pod názvem Electronic Design Market Data.

Electronic System Design Alliance (ESD Alliance)

Tato aliance sdružuje výrobce EDA softwaru a dodavatele produktů a služeb souvisejících s návrhem polovodičových systémů. Toto sdružení se stará o marketing, ekonomické a právní záležitosti tohoto průmyslového odvětví [3].

SEMI

Asociace SEMI® sdružuje více než 2 400 členských firem, které zaměstnávají přes 1,3 milionu profesionálů v oboru elektroniky po celém světě. Členové SEMI se zabývají materiály, návrhem, vývojem, softwarem, součástkami a službami. Jednotlivými komunitami asociace SEMI jsou Electronic System Design Alliance (ESD Alliance), FlexTech, aliance Fab Owners Alliance (FOA) a skupina firem MSIG (MEMS & Sensors Industry Group). Členem sdružení SEMI se může stát každá firma působící v oboru elektroniky. Více informací je k dispozici na stránkách [4].

Odkazy:

[1] www.semi.org/en/products-services/market-data/electronicdesign-market-data

[2] www.semi.org/en/news-media-press/semi-press-releases/esdaq4-reports

[3] www.semi.org/en/communities/esda

[4] www.semi.org/en

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik