česky english Vítejte, dnes je neděle 24. září 2023

Terminologie spojů v programech pro návrh desek

DPS 6/2021 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Když jsme před mnoha lety začínali nabízet programy pro návrh desek PADS a EAGLE, ozývaly se občas hlasy volající po zavedení české terminologie do těchto programů. Jak ale zavedené anglické výrazy jednoduše, výstižně a hlavně významově správně přeložit do češtiny?

Výrazy, které se používají v návrhových systémech, bývají v angličtině, jsou globálně zavedené a do značné míry stejné nebo podobné ve všech programech. Nemá proto smysl je překládat, zejména když čeština nenabízí odpovídající vhodné výrazy.

Některé programy zacházejí do velkých detailů, když se jedná o pojmenování určitých entit v návrhu desky, protože jim to umožní s těmito detaily pracovat. Typickým příkladem je terminologie používaná pro spoje právě ve zmíněných programech PADS a EAGLE:

  • Connection, Airwire, Net

Když se začíná navrhovat deska a jsou na ní rozmístěné součástky, můžeme vidět tenké přímé čáry mezi vývody (obr. 1). Ty indikují vzájemné propojení jednotlivých vývodů součástek podle výpisu zapojení (netlistu) ze schématu. Pro tyto čáry se používá nejčastěji označení „Connection“ nebo „Airwire“ (vzdušný spoj). Některé programy používají tento výraz i pro částečný vzdušný spoj, který vychází z konce nedokončeného plošného spoje (v programu PADS to je „Unroute“ – viz níže).

Na obr. 1 jsou dva vzdušné spoje, které na sebe navzájem navazují a tvoří tak síť spojů („Net“). Síť spojů má stejný potenciál. Zatímco na začátku je síť spojů tvořena navazujícími vzdušnými spoji, později, během tažení plošných spojů, to už může být kombinace vzdušných a plošných spojů, zatímco na konci práce to jsou už jen navazující plošné spoje (obr. 2). Vybráním dané sítě (Net) se všechny spoje, které dané síti patří, vysvítí, ať už se jedná o plošné, či vzdušné spoje.

  • Trace, Track, Wire, Route

Vzdušné spoje se během procesu tažení plošných spojů (routování) postupně mění na plošné spoje (Trace, Track, Wire, Route). Anglická terminologie v tomto případě nepoužívá speciální výrazy, ale běžná slova, kterým v případě desky plošných spojů dává jiný význam − plošný spoj. Pouze výjimečně uvádí slovníky jejich význam jako plošný spoj, a proto většina automatizovaných překladů není správná. Na obr. 2 je zachycena situace, kdy jsou vzdušné spoje kompletně změněny na plošné (říkáme, že jsou kompletně routované).

Obr. 1 a 2 a 3 a 4  (jpg)

  • Unroutes a Partial Routes

Během tažení plošných spojů (routování) je běžné, že se plošný spoj nedotáhne hned do konce, ale ponechá se prozatím nedokončený – v takovém případě nedokončený plošný spoj pokračuje k vývodu v podobě vzdušného spoje. Tato nezapojená část vzdušného spoje (Connection, Airwire) mezi vývody, via otvory a/nebo plošnými spoji (obr. 3) se nazývá „Unroute“. Naopak kombinace plošných spojů a nezapojených částí vzdušného spoje mezi dvěma piny se nazývá „Partial Route“ (obr. 3). Některé programy se nezabývají zbývající, nezapojenou částí vzdušného spoje a nazývají ji i nadále vzdušným spojem (Connection, Airwire). Podobně nemají zvláštní pojmenování pro kombinaci nedokončeného plošného a vzdušného spoje.

  • Dangling Routes

Během modifikací plošných spojů může vzniknout kousek plošného spoje (Dangling Route), který odbočuje z jiného plošného spoje zcela routovaného netu. Protože routování daného netu bylo kompletně dokončené, nemůže z konce kousku plošného spoje vycházet navazující vzdušný spoj (obr. 4) – plošný spoj nikam nevede. Tento kousek spoje není ani „Unroute“, ani „Partial Route“, ale „Dangling Route“. DRC kontroly návrhového programu umí tento kousek plošného spoje najít a odstranit.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik