česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 07. červenec 2022

Saturn PCB Toolkit – užitečný pomocník při návrhu DPS

Potřebujete spočítat oteplení plošného spoje nebo jeho impedanci v závislosti na ostatních parametrech spoje a desky, dovolené proudové zatížení daného via otvoru, nebo rozměry planární cívky pro danou indukčnost? To vše a další parametry potřebné při návrhu desek plošných spojů dokáže spočítat kalkulátor Saturn PCB Toolkit od firmy Saturn PCB Design. Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní, takže ani není potřeba nějakého dalšího vysvětlování. Kalkulátor má ve své horní části záložky pro jednotlivé úlohy, které mají jednotný vzhled i ovládání (obr. 1).

Saturn PCB Toolkit – užitečný pomocník při návrhu DPS 1.jpg

Obr. 1 Saturn PCB Toolkit: záložka pro výpočet parametrů via otvoru

V programu lze provádět výpočty parametrů via otvoru, plošného spoje, diferenciálního páru, planárních indukčností, pájecích plošek, PDN impedance, termálních poměrů součástek, embedded rezistorů atd. Není zapomenuto ani na potřebné převody různých jednotek či srozumitelné vyjádření rozměrů vodičů uváděné podle amerických zvyklostí. Důležité je, že tento kalkulátor bere v úvahu i různá doporučení organizace IPC. Tak např. výpočet zvýšení teploty plošného spoje v závislosti na proudu zohledňuje standard IPC-2152, čímž se více blíží reálným hodnotám.

Jako příklad lze uvést výpočet parametrů via otvoru (záložka Via properties na obr. 1). Po zadání jeho rozměrů včetně tloušťky mědi a parametrů desky se vypočítá jeho kapacita, indukčnost, impedance, odpor, rezonanční kmitočet, vodivý průřez, přípustný proud a oteplení.

Podobně se při výpočtu parametrů plošného spoje (záložka Conductor properties) po zadání jeho rozměrů a parametrů desky vypočítá jeho průřez, přípustný proud, oteplení, úbytek napětí, skin depth atd. Zde je také možné zadat počet paralelně vedených stejně velkých a dlouhých plošných spojů a zjistit změnu v přípustném proudovém zatížení jednoho spoje (které s počtem spojů klesá).

Výsledky kalkulátoru by měly být spolehlivé, protože jeho tvůrce, firma Saturn PCB Design se specializuje na návrh velmi náročných desek plošných spojů na zakázku a kalkulátor vzniknul postupně pro jejich vlastní potřebu. Kalkulátor lze zdarma stáhnout na: http://www.saturnpcb.com.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik