česky english Vítejte, dnes je pátek 07. říjen 2022

DFMStream umožní zjistit problémy na navržené desce, které DRC nenajde

12.01. 2021 | CAD/CAE/CAM - novinky
Autor: Milan Klauz
obr1.jpg

CAM software DFMStream od Downstream Technologies umožňuje kontrolovat navrženou desku plošných spojů na možné problémy, které při její výrobě vzniknou. Umožňuje provést více než 300 detailních kontrol typu DFM (Design For Manufacturing). Je určen jak pro návrháře desek, tak pro výrobce holých desek. Je odvozen od známého programu CAM350 s tím, že se specializuje právě na provádění náročných kontrol. K analýze desky používá data navržené desky ve formátu Gerber a Excelon, nebo ODB++ či IPC-2581.

Většina návrhářů desek považuje za dostatečné kontroly na dodržení návrhových pravidel (DRC). Ty se ovšem zabývají zejména kontrolami dodržení šířky spoje, mezery, atd., nikoliv problémy, které vznikají při výrobě holé desky nebo osazování (DFM kontroly).

Mezi takové problémy patří například „copper / soldermask slivers“, které mohou snadno znehodnotit vyrobenou desku, i když je elektricky navržená správně. „Slivers“ jsou úzké proužky nebo ostré výčnělky mědi či nepájivé masky, které vzniknou většinou jako důsledek automatického vylití plochy desky mědí, kdy se měď v některých částech desky (většinou mezi nebo kolem pájecích plošek) ztenčí natolik, že se během procesu výroby utrhne a způsobí zkrat (copper sliver), nebo nezabrání přilnutí pájky při pájení (soldermask sliver). Program DFMStream umí sliver najít.

Jiným problémem, který nelze detekovat DRC kontrolou, jsou „starving thermals“ – termální odlehčení, které je na vnitřních napájecích vrstvách vtěsnáno mezi další odlehčení nebo shluk via otvorů tak, že plocha mědi potřebná pro řádné napojení termálního odlehčení je velmi zmenšená (odtud výraz „starving“), nebo dokonce žádná („isolated thermals“). Tak se může stát, že jeden nebo více napájecích krčků odlehčení není řádně či vůbec na okolní měděnou plochu připojen a termální odlehčení nefunguje správně (viz připojený obrázek). Tento problém je častý, protože ho nelze vizuálně v napájecích vrstvách desky při návrhu desky najít. Program DFMStream umí daný problém najít i vizualizovat.

Dalším problémem, který nelze najít kontrolou DRC je tak zvaný „acid trap“. Pokud jsou na desce plošné spoje lomené v ostrém úhlu (například při napojení na hranatou pájecí plošku, což by nemělo být), potom v místě zlomu spoje dochází při výrobě hole desky k podleptání spoje – ramena plošného spoje v tomto místě nedovolí řádné vypláchnutí od leptacího roztoku, který tak pokračuje ve své činnosti. Tento a mnoho dalších problémů umí program DFMStream najít a eliminovat ještě před vlastní výrobou.

Stáhněte si katalogový list DFMStream s podrobnějšími informacemi, podívejte se na video. Porovnejte jeho možnosti na webové stránce lokálního prodejce.

mklauz@dps-az.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik