česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. září 2022

Nový VN tester vinutí od HIOKI

DPS 4/2019 | Měření - články
Autor: Testovací technika

Na jaře tohoto roku představil japonský výrobce HIOKI další novinku, tentokrát z oblasti testování elektrické bezpečnosti při výrobě elektromotorů, respektive vinutí jejich cívek.

 

Nový model ST4030 v sobě kombinuje vlastnosti přesného měřiče odporu s vysokonapěťovým zdrojem a analyzátorem LC a RC hodnot; princip testování spočívá v kvantifikaci změřených hodnot LC vs. RC při aplikaci vysokého napětí (maximálně 3 300 V), a to s velmi vysokou rychlostí vzorkování až do 200 MHz a 12bitovým rozlišením. Tradiční přístup testování vinutí je založen na porovnání vlnového průběhu poklesu napětí po aplikaci vysokého napětí (rázové vlny) na testovaném kusu proti etalonu, zatímco nový analyzátor ST4030 jde dále a vyhodnocuje změřené hodnoty R, L a C (obr. 1).

Nový VN tester vinutí od HIOKI

Tato metoda využívá k detekci zkratu mezi závity (tzv. Layer Shorts – zkraty vyvolané porušením izolace vinutí a způsobené buď mechanickým, nebo tepelným namáháním, popř. stárnutím materiálu izolace) speciální kvantifikaci tvaru vlny, patentovanou firmou Toenec Corporation, která je spolehlivá při detekci zkratu i v rámci jediného závitu. Další výhodou této metody je možnost testování vinutí i po osazení rotoru v motoru (obr. 2).

HIOKI navíc s novým modelem nabízí možnost rozšíření volitelným modulem ST9000 Discharge Detection Upgrade pro detekci částečných výbojů způsobených tzv. pseudozkraty. Tento doplněk je založen na proprietární HIOKI technologii odfiltrování vysokofrekvenční složky šumu od specifického šumu indikujícího částečný výboj. Součástí doplňku ST9000 je test pro zjištění hodnoty průrazného napětí; na zkoušený kus je možno aplikovat postupně vzrůstající napětí v rozsahu 100 až 3 300 V (s rozlišením 10 V, a to až ve 32 krocích). Parametry, na základě kterých analyzátor vyhodnotí, že bylo dosaženo průrazné napětí, jsou LC vs. RC hodnoty z testů rázovou vlnou, množství částečných výbojů a tvar vlny (tedy zda je v definované „PASS“ oblasti).

Samozřejmostí je u nového testeru možnost následné analýzy na počítači díky záznamu výsledků testů (až 1 000 sad) do vnitřní paměti a přenesení pomoci USB flashdisku. Analyzátor lze rovněž zabudovat do automatizovaného testovacího systému a řídit z PLC; k dispozici jsou rozhraní RS-232, GPIB, LAN, USB a analogový „Handler“.

Pro více informací o této novince prosím kontaktujte zástupce výrobce HIOKI v České republice a na Slovensku, společnost TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik