česky english Vítejte, dnes je pondělí 29. květen 2023

Bezkontaktní měření napětí od HIOKI

DPS 4/2014 | Měření - články
Autor: Testovací technika

Japonská společnost HIOKI v květnu ohlásila zahájení prodeje nového unikátního dataloggeru pro záznam jednofázového nebo třífázového elektrického výkonu na síťových frekvencích (tj. 50 nebo 60 Hz) s měřením napětí pomocí sond bez obnažených metalických částí. Nový model je označen PW3665-20 a na rozdíl od svého předchůdce PW3360-20 se napěťové sondy jednoduše, obdobně jako klasické klešťové sondy pro měření proudů, přichytí na izolovaný vodič – kabel (nestíněný). Poté lze již bezprostředně měřit, s výrazně menším rizikem úrazu elektrickým proudem pro technika provádějícího měření. Výhodou je tedy především větší bezpečnost pro operátora, stejně jako v některých případech může být předností i fakt, že není třeba měřit přímo na svorkách. Rovněž je tímto způsobem měření eliminována možnost zkratu na měřeném zařízení při nechtěném propojení svorek vodivým zakončením tradiční napěťové sondy.

Princip měření je založen na tom, že uvnitř bezkontaktní sondy (konkrétně se jedná o model s označením PW9020) je kovová destička sloužící jako elektroda. Pokud je detekován rozdílný elektrický potenciál mezi měřeným objektem a touto elektrodou, vznikají velmi malé proudy, které jsou přístrojem eliminovány – generováním napětí na stejný potenciál. Z hodnoty tohoto generovaného napětí je následně stanoveno skutečné napětí na měřeném vedení.

Obr. 1 Nový datalogger PW3365-10

Obr. 1 Nový datalogger PW3365-10

Co se týká samotného měření, jsou vlastnosti dataloggeru obdobné jako u dříve představeného typu PW3360-20 – na těchto stránkách v čísle 2/2013. Měřenými veličinami jsou standardně napětí, proud, frekvence, činný výkon (pro spotřebu/rekuperaci), jalový a zdánlivý výkon, účiník a integrované hodnoty výkonu. Napětí lze měřit do hodnot 400 V, tedy na běžných třífázových sítích v ČR, rozevření napěťových kleští je možné do průměru 30 mm. Proudy lze měřit standardními kleštěmi různých typů až do 1000 A, resp. flexibilní sondou do 5 kA a s průměrem smyčky 25,4 cm. Nejvyšší rychlost logování je 1 s, záznam lze ukládat na SD kartu nebo do vnitřní paměti přístroje; komunikovat s počítačem lze pomocí LAN nebo USB rozhraní.

Podrobnější informace o novince získáte u společnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s.r.o. (www.teste.cz), autorizovaného distributora výrobce v ČR a SR, nebo přímo na webu výrobce www.hioki.com.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik