česky english Vítejte, dnes je pátek 09. červen 2023

Zázrak MegiQ pre vývoj RF obvodov

DPS 4/2021 | Měření - články
Autor: TESTOVACÍ TECHNIKA

Návrh elektronických obvodov a komponentov pre oblasť rádiových frekvencií si vyžaduje pokročilé teoretické znalosti a praktické skúsenosti, vybavenie simulačnými softvérmi a precíznymi testovacími systémami. Narastajúci dopyt po bezdrôtových komunikačných riešeniach a perspektíva internetu vecí (IoT) vedie k lepšej dostupnosti RF meracích zariadení.

Pre oblasť pásiem do 6 GHz zahrňujúcu populárne štandardy ako GSM-GPRS-LTE, Wifi, DECT, GPS, ISM, Zigbee či Bluetooth sa v posledných rokoch do popredia dostávajú ekonomické riešenia holandskej značky MegiQ, ktoré dokážu vniesť ekonomický optimizmus do plánov startupov, ako aj ostrieľaných spoločností rozširujúcich kapacity svojich vývojových a testovacích pracovísk.

Obr.  (jpg)

Pre odlaďovanie mikrovlnných obvodov má výrobca v ponuke obvodové analyzátory (VNA) vo vyhotovení prenosných USB zariadení ovládaných z PC. Najpokročilejší model VNA-0460e pokrýva frekvenčný rozsah 400 MHz až 6 GHz. Dva z jeho portov sú plne obojsmerné a tretí je čisto portom generátora, preto hovoríme o 2½-portovom obojsmernom VNA. Prístroj dokáže bez zásahu do zapojenia odmerať parametre S11, S12, S21, S22, S13 a S23, pričom parametre S31, S32, S33 je možné zistiť po zmene pripojenia vzorky. Rozsah meraného výkonu je −30 až 5 dBm. Celkovú výkonnosť zariadenia odhaľuje náhľad do jeho spolupráce s prislúchajúcim PC softvérom. K dispozícii je riadené parametrické rozmietanie max. v 20 001 bodoch podľa frekvencie, výkonu či napäťového/prúdového biasu. Podporované sú aj kombinácie veličín. Šikovný nástroj nazvaný „Match Circuit Calculator“ pre zvolený bod v Smithovom diagrame interaktívne pomáha navrhnúť obvod impedančného prispôsobenia. Presety uľahčujú konfiguráciu meraní, ktoré možno ukladať pomocou Session manažéra. Rozloženie grafov na obrazovke si používateľ prispôsobuje na použitie do svojej dokumentácie alebo reportu. API pre VB, C++, C#, LabVIEW atď. dovoľuje integrovanie do testovacích systémov pracoviska. Softvér prevedie návrhára procesom Open-Short-Load-Through kalibrácie káblov a adaptérov, možná je aj deembeding kompenzácia. Kto by mal záujem bližšie sa oboznámiť s uvedenými vlastnosťami, k dispozícii sú demonštračné videá a výborná podporná dokumentácia, čím sa urýchľuje zaškolenie aj menej skúseného inžiniera. Analyzátor je v ponuke aj vo zvýhodnenom balíku s vývojovým setom VNA Sandbox. Ak záujemca nevyužije všetky vlastnosti VNA-0460e, môže si vybrať z ekonomických alternatív 2-portového alebo 4 GHz vyhotovenia.

Prínos MegiQ pre RF vývoj sa nekončí obvodovými analyzátormi. Kto by sa potreboval presunúť do bezodrazovej komory, s MegiQ nemusí. Šikovný inžinieri vymysleli produkt označovaný RMS (Radiation Measurement System) znázornený na úvodnom obrázku, s ktorým odmeriate smerové charakteristiky vášho bezdrôtového zariadenia aj v bežnej miestnosti. Súčasťou systému je točňa s veľkosťou stola 28 × 28 cm pre EUT s hmotnosťou do 7,5 kg. Voliteľný je väčší stôl so zaťažiteľnosťou 30 kg.

obr.2 (jpg)

Ďalšie informácie o VNA alebo RMS nájdete na stránkach výrobcu (www.megiq.com) alebo prostredníctvom spoločnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o. ako autorizovaného partnera MegiQ pre Českú republiku a Slovensko (www.teste.cz).

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik