česky english Vítejte, dnes je neděle 24. září 2023

70 GHz Tektronix

DPS 3/2015 | Měření - články
Autor: Testovací technika

Společnost Tektronix, Inc., přední světová firma v oboru měřicí a testovací techniky uvádí do života nové osciloskopy s mezní frekvencí pro jednorázové děje 70 GHz. Osciloskopy nejvyšší třídy přicházejí s novou patentovanou technologií pro real-time osciloskopy.

Dvoukanálový model má dva kanály 33 GHz a jeden vstup 70 GHz. Pracují buď dva pomalejší kanály, nebo ten 70 GHz. 4kanálový model je pouze 4×33 GHz. Vzorkování pro 33 GHz dosahuje rychlosti až 100 GSa/s, pro 70 GHz je to dvojnásobek, tedy 200 GSa/s. Protože v této oblasti jsou délky kabelů poměrně zásadním faktorem, mají nové osciloskopy výšku 5 ¼“. Osciloskopy lze kombinovat a synchronizovat signálem 12,5 GHz.

Možné kombinace jsou:

1. 2× DPO77002SX, 2× 70 GHz, 200 GS/s nebo 4× 33 GHz, 100 GS/s

2. 4× DPO77002SX, 4× 70 GHz, 200 GS/s nebo 4× 33 GHz, 100 GS/s

3. 2× DPO73304SX, 4× 33 GHz, 100 GS/s nebo 4× 23 GHz, 50 GS/s

Výška dvou nových osciloskopů je v součtu výškou shodná s výškou dosavadních řad MSO/DPO70000. Na předním panelu přístroje nejsou známé ovládací prvky a tyto jsou součástí „dálkového ovládaní“, obrázek 1 asi napoví více. Standardní akviziční paměť je 62,5 M bodů na kanál, maximálně 1 G. Vstup pro 70 GHz je omezen 300 mV na celý rozsah, 33 GHz pracuje do 6 V. Spouštění hranou max. rychlosti 25 GHz. Šum na celé signálové cestě dosahuje 0,75 % of full scale (300 mV, 70 GHz), respektive 0,56 % pro 500 mV 33 GHz.

Obr1

Obr. 1

Dosud se nedostatečná rychlost vzorkovačů řešila pomocí rozdělení signálů do dvou cest, kde dolní část pásma je vzorkována přímo a vyšší frekvence jsou navzorkovány po přenesení do nižší spektrální oblasti mixerem. Největším problémem této metody je konečná rekonstrukce signálu a zvýšený šum, protože DSP při rekonstrukci používá v podstatě součtovou rovnici, přestože úloha není tak triviální. Rekonstrukce získaných dat z obou větví vyžaduje řadu korekcí, nicméně přes neustálý vývoj není výsledná charakteristika příliš ideální a problémy nastávají především kolem frekvence, kde se pásmo dělí. Chyba 20 % v amplitudě na polovině frekvenčního rozsahu osciloskopu tak může být pro uživatele překvapením, přestože splňuje kritérium –3 dB. Technologie ATI (Asynchronous Time Interleave) Tektronix využívá také rozdělení signálu do dvou cest, ale obě trasy jsou identické a rekonstrukce signálu tak nemusí obsahovat složité korekce. V prvním bloku je signál rozdělen na dvě dráhy a modulován do nižší oblasti spektra pomocí sampleru (lze použít i mixer). Tektronix používá frekvenci spínání 75 GHz. Samplery pracují s posunem o 180 °, což pak umožňuje správnou rekombinaci.

Obr2

Obr. 2 Technologie ATI Tektronix

DSP provede sumaci, bez složitějších korekcí, protože obě cesty jsou takřka identické. Pouhým pohledem je jasné, že části s posunutou fází se odečtou, části s nulovým posunem se sečtou a podělí dvěma. Tím dochází ke snížení šumové složky v konečném výsledku.

Další informace naleznete na stránkách www.tek.com nebo u společnosti TESTOVACÍ TECHNIKA s. r. o., která firmu Tektronix v České republice a na Slovensku zastupuje (kontakty naleznete v inzerátu na vedlejší straně).

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik