česky english Vítejte, dnes je neděle 17. říjen 2021

Průmyslové DC/DC moduly TDK-Lambda bez galvanického oddělení 100 až 750 wattů

  • účinnost až 98 %
  • široký vstupní rozsah až 9−53 V
  • široký rozsah nastavení výstupního napětí
  • jednotné rozložení vývodů
  • varianty otevřené, s chladicí deskou, s chladičem

obr. 1 (jpg)

Společnost TDK-Lambda nabízí portfolio DC/DC modulů 100 až 750 wattů bez galvanického oddělení, které nemají oddělovací bariéru, a nemají tudíž potenciálově plovoucí výstupy. Všude tam, kde není vyžadováno galvanické oddělení při převodu z jedné úrovně napětí na jinou, se mohou tyto důmyslné moderní produkty pochlubit vlastnostmi, které nabízejí konstruktérům některé velmi zajímavé možnosti otevírající cestu k netradičním přístupům a řešením.

Snižující DC/DC moduly řad i3A, i6A a i7A s topologií Buck, stejně jako zvyšující/snižující moduly řady i7C s topologií Buck-Boost především neobsahují oddělovací transformátor, což znamená snížení ztrát, a v důsledku toho jednu z největších výhod, kterou je velmi vysoká účinnost. Není to však pouze absence transformátoru, která dále přináší obvodové zjednodušení a zmenšení konstrukce, ale vzhledem k tomu, že není třeba dodržet bezpečnostní vzdálenosti mezi součástkami, je možné zmenšit rozměry a zvýšit objemovou hustotu výkonu. Další úspory spočívají ve zjednodušení vnitřního zdroje pomocného napětí, obvodů snímání výstupu a zpětné vazby, včetně vynechání optočlenu s jeho nevyhnutelným postupným zhoršováním parametrů v čase. V důsledku těchto změn bylo možné snížit výrobní náklady a zlepšit přechodové parametry.

Vynikající řešení tepelných poměrů dovoluje minimální omezení jmenovitého výkonu při vyšších teplotách i při nízké rychlosti proudění chladicího vzduchu. Konstrukce modulů omezuje nutnost připojení rozměrných vnějších součástek a tím dále šetří náklady i prostor na desce.

DC/DC moduly TDK-Lambda lze použít pro odvození dalších výkonových napájecích hladin ze zdrojů 12 V, 24 V, 36 V nebo 48 V za mnohem nižších nákladů v porovnání s DC/DC měniči s galvanickým oddělením. S účinností, která dosahuje až 98 %, se tyto kompaktní výrobky ideálně hodí pro využití v lékařských, komunikačních, bateriově napájených nebo průmyslových zařízeních, dále v zařízeních pro testování a měření a ve vysílací technice.

Na druhé straně je třeba vzít do úvahy, že DC/DC moduly bez galvanického oddělení mají společnou vstupní i výstupní zem, a neumožňují tudíž sériové řazení výstupů, a mají také omezení při vytváření záporných napětí proti zemi.

Ke standardnímu vybavení modulů patří trimovací vývod pro nastavení výstupního napětí, vstup pro kompenzaci úbytků na přívodech k zátěži, dálkové ovládání výstupu (pozitivní nebo negativní logika), ochrany proti podpětí na vstupu, nadproudu a proti přehřátí. Volitelně lze objednat také varianty doplněné signálem „Power Good“, možností sledování výstupního proudu a obvody pro potlačení systémového šumu. Spínací kmitočet lze synchronizovat s jiným měničem nebo vnějším hodinovým signálem. V široké nabídce přídavných funkcí nechybí ani možnost vzájemného časového řazení připojení jednotlivých výstupů v napájecích systémech sestavených z více modulů.

Pro konstruktéry je nepochybně velmi přínosnou koncepce jednotného způsobu rozložení vývodů napříč všemi řadami/modely, která umožňuje při vývoji zařízení snadno zaměnit jeden typ za jiný, méně výkonný za výkonnější a naopak, bez nutnosti upravovat DPS. Zatímco 100wattové moduly řady i3A mají formát 14 × 23 mm (1/33nd Brick), výkonové moduly i6A, i7A a i7C (250 W až 750 W) jsou nabízeny ve formátu 34 x 37 mm (1/16th Brick), rozložení vývodů však zůstává neměnné.

DC/DC moduly i6A se vedle formátu „1/16th Brick“ dodávají také v provedení SIP.

K nejvýkonnějším modulům i7A a i7C jsou k dispozici vývojové desky jako účinné prostředky pro rychlé nalezení optimálního řešení požadovaného napájecího systému a ke zkrácení doby potřebné pro uvedení koncového zařízení na trh.

Všechny moduly mají bezpečnostní osvědčení dle norem IEC/EN 62368-1 a nesou značku CE v souladu s evropskými směrnicemi LVD a RoHS. Více informací o celém novém portfoliu DC/DC měničů je k dispozici na: www.emea.lambda.tdk.com.

Více informací poskytne Amtek spol. s r. o.

Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel. 547 125 560, fax 547 125 556

Borského 989/1, 152 00 Praha 5, tel. 251 681 111–13, fax 251 681 114

www.amtek.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik