česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 08. červen 2023

Převodníky INCRS pro připojení inkrementálního snímače

Inkrementální snímače jsou v automatizaci často používané k odměřování polohy a vzdálenosti, snímání otáček nebo k ovládání. Pro jejich připojení na sběrnice RS232 nebo RS485 vyrábí společnost Papouch s. r. o. převodníky s označením INCRS232 a INCRS485.

Obr. 1 a 2 (jpg)

Vlastnosti převodníků INCRS232 a INCRS485

Inkrementální snímače mají obvykle tři výstupní signály. Dva výstupy označované A a B přenášejí fázově posunuté impulsy informující o pootočení. Výstup Z pak udává polohu nuly, protože snímač je pouze relativní a polohu je třeba dopočítat. Obvyklé je, že signály A, B a Z jsou přenášeny diferenciálním párem, aby se zamezilo indukovanému rušení, které by znamenalo falešný impuls.

Převodníky INCRS232 a INCRS485 mají vstupy přizpůsobeny přímo pro inkrementální snímače. Předpokládají se diferenciální signály, ale převodník si poradí i s jedním signálem ze snímače. Maximální frekvence vstupních impulsů může být 50 kHz. Vstupy jsou určeny pro inkrementální snímače s výstupními úrovněmi 5 V. Převodníky také zajišťují napájení snímače napětím 5 V. Maximální výstupní proud je 200 mA, výstup je chráněn proti zkratu.

Způsoby komunikace

Převodníky jsou dodávány ve verzích s linkou RS232 nebo RS485. Výstupní linka je vždy galvanicky oddělena od ostatních částí.

K dispozici jsou dva komunikační protokoly:

  • Modbus RTU nebo
  • Spinel.

Modbus RTU je standardní protokol užívaný v automatizaci, Spinel je firemní protokol Papouch s. r. o., ale je otevřený, dobře popsaný a umožňuje více funkcí než Modbus RTU. Hlavním údajem je vždy počet impulsů, který převodník ukládá do 32bitového čítače. Ten může být nulován vstupem Z nebo také instrukcí. Při nulování instrukcí je použito „bezeztrátové nulování“, což znamená, že žádný impuls se neztratí.

Provedení

Převodníky INCRS485 a INCRS232 jsou dodávány v robustní kovové krabičce s možností uchycení na lištu DIN. Napájení, komunikace a impulsy na všech vstupech jsou indikovány kontrolkami, což pomůže při uvádění do provozu. Napájecí napětí převodníků je 8 V až 30 V DC.

Uvedené převodníky INCRS232 a INCRS485 je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich aplikací.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik