česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 18. srpen 2022

Nedrží se při zemi. S hradlovými poli Xilinx poletí zdroje od ST

DPS 6/2021 | Součástky - články
Autor: Ing. Jan Robenek

Hradlová pole patří v elektronice k základním součástkám, se kterými běžně řešíme hromadu různých funkcí. Ať již budou naše finální zařízení stát nehybně, nebo se při své činnosti neustále pohybovat. Zde na „rodné“ planetě, ale klidně i na oběžné dráze. Jedno však budou mít všechny aplikace společné. Bez vhodného napájení se totiž „nepohneme z místa“. Tady, ale ani tam vysoko nad hlavou.

Nahoře jako doma

Pokud budou vaše systémy, např. v zařízeních pro zkoumání vesmíru nebo též u komerčních satelitů, ovládány programovatelnými prvky FPGA Kintex® UltraScale™ XQRKU060 od společnosti Xilinx, můžete jim nyní dopřát spolehlivý přísun energie s monolitickými, synchronně snižujícími 7A regulátory „Rad-Hard“ RHRPMPOL01 s technologií SOI, pracujícími v místě zátěže, doplněnými o lineární stabilizátory RHFL6000A.

Ukázku možného využití v případě polí XQRKU060, které bude možné rekonfigurovat přímo v provozu, a kdykoli tak vyřešit potřebu aktualizací či opravy chyb, sledujeme na obr. 1. Oba integrované obvody, které se mohou za předpokladu dynamických jevů způsobených jednak běžnou činností hradlového pole, ale také okolním zářením pyšnit vynikající přesností a také stabilitou, dodává společnost STMicroelectronics, která zde rovněž skloňuje všechny obvyklé zkratky, jako jsou např. SEL, TID, SET, SESB, SEU, SEFI, ale také QML-V.

Obr. 2 (jpg)

Jako DC/DC, ale i lineárně

Obvod RHRPMPOL01 s možností bezeztrátového snímání proudu zde vystupuje jako kompletní snižující měnič (PoL) zahrnující výkonové tranzistory MOSFET s kanálem typu N, bootstrap diodu a samozřejmě i nezbytné vlastní ochrany [2]. Díky možnosti synchronizace až dvou obvodů a také sdílení proudu vyhovuje náročným požadavkům zátěží, jako jsou právě hradlová pole FPGA, ale i mikroprocesory nebo např. speciální struktury ASIC. Při vykrývání proudových odběrů o velikosti až 7 A lze uvažovat vstupní napěťový rozsah součástky s TID 100 krad od 3,0 až do 12 V, zatímco na opačné straně dále počítáme s rozmezím již od 0,8 V do 0,85násobku vstupního napětí. Spínací kmitočet prvku nabízeného v hermeticky uzavřeném keramickém provedení typu FLAT-28 pak bude možné definovat v rozsahu od 100 kHz do 1 MHz.

Obr. 1 (jpg)

Partnerský integrovaný obvod RHFL6000A již bude spadat do skupiny lineárních stabilizátorů napětí, opět ale s přívlastkem Rad-Hard, čemuž také v jinak nevlídném prostředí odpovídá jeho pouzdro typu FLAT- 16P [3]. Součástku s nastavitelným kladným výstupem lze zatěžovat odběrem až do 2 A. Na vstupu se přitom smíme pohybovat od 2,5 V do 12 V, zatímco při průtoku 400 mA počítejme s typickým úbytkem napětí 0,3 V.

Odkazy:

[1] Tisková zpráva, https://newsroom.st.com/media-center/pressitem.html/t4383.html

[2] Obvody RHRPMPOL01, https://www.st.com/en/space-products/rhrpmpol01.html

[3] Obvody RHFL6000A, https://www.st.com/en/space-products/rhfl6000a.html

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik