česky english Vítejte, dnes je pátek 09. červen 2023

Relé Relpol v nabídce společnosti TME

DPS 2/2022 | Součástky - články
Autor: Transfer Multisort Elektronik

Relé je elektrické zařízení, které se díky své jednoduchosti a spolehlivosti používá snad v každé oblasti našeho života, od domácích spotřebičů v inteligentních domácnostech až po složité a rozsáhlé systémy výrobních závodů. Jedním z předních výrobců relé, která jsou zastoupena i v katalogu distributora, společnosti TME, je polská firma Relpol. Výrobce má ve své nabídce celou řadu těchto prvků, mezi nimiž stojí určitě za zmínku několik kategorií.

Co jsou a jakou plní funkci

Použití časového relé umožňuje v elektroinstalaci ovládat zařízení nebo jejich celou skupinu skokovým rozpojením či uzavřením obvodu. V případě monitorovacího relé vyvolá signál přicházející do relé po překročení určité hodnoty reakci zařízení spočívající v logické změně výstupního signálu. Jednoduše řečeno, provádí funkci zapni/vypni.

Vstupním signálem, který v případě elektromagnetických relé vyvolá reakci prvku, může být napětí přiváděné do cívky, což nepřímo způsobuje změnu polohy reléových kontaktů. U prvků SSR bude vstupním signálem napětí nebo proud.

Impulsní bistabilní relé firmy Relpol

První skupinu produktů tvoří impulsní bistabilní relé RPB, která jsou v budovách určena k ovládání osvětlení. Osvědčí se jak v rodinných domech, tak i rozlehlých objektech, jako jsou výrobní haly nebo např. hotely. Smyslem relé je umožnit ovládání osvětlení z různých míst v objektu a maximálně přitom zjednodušit složitost elektroinstalace. Relé jsou plně kompatibilní s obecně vnímanou automatizací budov.

Zmíněné produkty mají pozitivní vliv na komfort při jejich užívání. Osvětlení lze totiž ovládat z jakéhokoli místa v budově. Navzdory různě umístěným vypínačům světel by měly být náklady na instalaci nižší, než je tomu v případě klasické, a tedy i složité elektroinstalace. Může za to právě menší počet požadovaných elektrických vodičů. Jednoduchost a také rychlost projektování, včetně realizace takové instalace, zde znamená obrovskou přidanou hodnotu. Vzhledem k použití pouze jednoho typu kabelu (dvoužilový kabel), který je v souladu s principem zapojen paralelně ke spínači, budou instalační práce značně zjednodušeny a je navíc obtížné v nich udělat chybu.

Obr. 1 a 2 (jpg)

Novinkou, kterou představila společnost Relpol, budou relé s vysokou odolností proti nárazovému proudu. To znamená, že vysoké hodnoty výchozích (spouštěcích) proudů pro ně nepředstavují žádnou hrozbu. Relpol má ve své nabídce zařízení odolná vůči proudům o velikosti 120 A (20 ms) a 80 A (20 ms). Zmíněná řada zde navíc znamená široký sortiment vybavený různým počtem kontaktů odlišného typu (1P, 2Z, 2× 1P, 2× 1Z). Relé jsou k dispozici ve verzích s pamětí, bez paměti a také jako multifunkční – sekvenční. Níže uvádíme příklady označení produktů řady RPB:

1) relé s vysokým rázovým proudem

 • RPB-1ZI-... – relé této řady jsou odolná vůči rázovým proudům o velikosti 120 A po dobu 20 ms. Mají jeden spínací kontakt a umožňují práci s podsvícenými tlačítky. Podle údajů výrobce zde řídicí napětí činí 230 VAC, resp. 24 V AC/DC;
 • RPB-1ZMI-UNI – tento model má paměťovou funkci, která bude popsána dále v článku. Je odolný vůči rázovým proudům o velikosti až 80 A po dobu 20 ms. Stejně jako u jeho předchůdce máme relé vybaveno jedním spínacím kontaktem, přičemž deklarované řídicí napětí činí 12 až 240 V AC/DC;
 • RPB-2ZSMI-UNI – toto relé vykazuje proudovou zatížitelnost 2× 16 A. Kromě toho se vyznačuje stejnou odolností vůči rázovým proudům a také napájecím napětím jako výše uvedený model.

2) sekvenční relé

Takové řešení umožňuje spustit nastavenou sekvenci pouze jedním spínačem.

 • RPB-2ZSMI-UNI – relé je vybaveno paměťovou funkcí. V prezentovaném provedení má již dva spínací kontakty. Model se vyznačuje odolností vůči rázovému proudu 80 A (20 ms) a standardním řídicím napětím 12 až 240 V AC/DC. Výrobce připouští proudovou zatížitelnost na úrovni 2× 16 A;
 • RPB-2PSM-UNI – stejně jako u výše uvedeného modelu se jedná o sekvenční relé s pamětí a shodným, univerzálním řídicím napětím. Bude mít k dispozici dva přepínací kontakty.

Obr. 3 a 4 (jpg)

3) paměťová relé

Řešení se vyznačuje schopností zapamatovat si nastavení, která zde zůstanou zachována navzdory přerušení napájení. Stojí za to věnovat pozornost následujícím modelům:

 • RPB-1PM-... – zmíněná relé se uplatní s podsvícenými tlačítky. Pro tento typ zařízení počítejte s řídicím napětím 230 VAC, resp. 24 V AC/DC;
 • RPB-1PM-UNI – v tomto případě uvažujeme řídicí napětí v rozsahu 12 až 240 V AC/DC. Tento i výše uvedený model jsou vybaveny jedním přepínacím kontaktem.

Časová relé značky Relpol

Časová relé RPC tvoří ideální řešení v aplikacích vyžadujících reakci systému s určitou časovou prodlevou. Příkladem využití takového relé může být klimatizační systém ve výrobní hale. Vzhledem k častému pohybu pracovníků nebývají vstupní dveře pokaždé zavřené. Klimatizace pak neplní svůj úkol, protože není schopna ochladit místnost, která je stále ohřívána zvenčí. V tom případě pomůže relé, které dá „pokyn“ k vypnutí klimatizace až po příslušné době a po uzavření dveří donutí systém znovu pracovat.

Další a neméně důležitou aplikací s časovými relé může být ochrana zařízení před příliš častým a nekontrolovaným spínáním. K něčemu takovému dochází třeba v důsledku přechodného signálu, který nám jinak způsobuje spouštění. V tom případě relé zajišťuje, aby se zařízení aktivovalo pouze tehdy, když to situace skutečně vyžaduje, a ne zbytečně.

Z pohledu kvality zpracování a také ergonomie splňují časová relé Relpol nejvyšší možné standardy. Použití vhodných materiálů umožňuje pracovat s indukčním zatížením a dvojitý závěs pak znamená pohodlnou montáž prvku na standardní 35mm kolejnici. V katalogu výrobce najdeme až 36 odlišných typů, které nabízejí 40 různých časových funkcí. Osm časových intervalů od jedné vteřiny až do 10 dnů s plynulým nastavením v rozsahu 0,1 s až 1× časového rozsahu umožňuje flexibilní ovládání činnosti relé. Výrobky značky Relpol se kromě toho vyznačují vysokou energetickou účinností. Řídicí napětí zde v závislosti na modelu činí 12 až 240 V AC/DC nebo 230 VAC.

Relpol nabízí následující druhy časových relé:

 • multifunkční relé typu RPC-.MA a RPC-.MB – jsou vybavena deseti časovými funkcemi, mimo jiné možností zpožděného zapnutí, cyklického provozu v symetrických časových intervalech nebo zapnutí ve stanovenou dobu.

K dispozici máme kontakty 1P a 2P;

 • jednofunkční relé – katalog obsahuje celkem 12 relé s nejdůležitějšími a nejčastěji používanými časovými funkcemi;
 • relé s dodatečnou funkcí STOP nebo RESET – takové řešení se používá v závislosti na konkrétních potřebách procesu;
 • relé umožňující cyklický provoz se dvěma nezávislými časy. Jedním z těchto modelů je i RPC-1IP-UNI.

Instalační relé s vysokou odolností proti rázovému proudu

Instalační relé Relpol se používají k řízení obvodů zatížených vysokými počátečními proudy. Charakteristika výrobku dokonale odpovídá požadavkům kladeným na všechny druhy osvětlovacích obvodů. Schopnost snášet vysoká zatížení rázovými proudy navíc chrání prvek před poškozením. Firma Relpol nabízí hned několik druhů instalačních relé. Patří k nim:

 • RPI-1ZI-U24A – maximální spínací proud tohoto relé činí 120 A (20 ms). Podle informací výrobce prvek velmi dobře funguje s jednofázovými motory o nízkém výkonu, tedy do 650 W;
 • RPI-1ZI-D12 – relé napájené z 12 VDC. Stejně jako u výše uvedeného modelu činí mezní proud 120 A (20 ms). Uplatní se např. v rozvaděčích modulárních zařízení.

Pro pořádek je třeba zmínit, že u jednotlivých typů osvětlení se relé vybírají na základě údajů výrobce o spotřebě energie při zapnutí světelného zdroje.

Taková relé se běžně používají v aplikacích, jako je:

 • automatizace budov (též i bytových domů či hotelů) – ovládání osvětlení, tedy jeho zapínání a vypínání. K výbavě zde patří spínací hodiny a ovládací tlačítka;
 • průmyslová automatizace – běžně se používají v ovládacích skříních a rozvaděčích zodpovědných za řízení obvodů zatížených vysokými rázovými proudy. V případě velkých průmyslových strojů by se relé, která nemají dostatečnou odolnost vůči rozběhovému proudu, rychle poškodila.

Monitorovací relé RPN Relpol

Úloha monitorovacího relé spočívá v kontrole velikosti napětí, proudu a teploty tak, aby bylo zařízení chráněno pro případ překročení přípustných hodnot, a tedy před možným poškozením. Výrobce nabízí dva typy relé z nové řady:

 • relé pro monitorování AC proudu v jednofázové síti Rozsah proudu, který bývá těmito relé sledován, je v rozmezí 0,5 až 16 A, což znamená, že budou pro daný obvod „šitá na míru“. Podle informací výrobce jsou relé vybavena třemi funkcemi monitorujícími velikost proudu. Dohlíží zde jak na jeho maximální hodnotu, tak i minimální úroveň nebo dále monitorují proud v úzkém rozsahu a v případě potřeby vše odpojí.

Rozsah nastavení časové prodlevy, která je nám k dispozici, bude v rozmezí 0,5 až 20 sekund, zatímco v případě proudů uvažujeme rozsah

 • 10 až 100 % pro maximální velikosti nebo
 • 5 až 95 % u minimální velikosti.

Zmíněná relé mohou být ve spojitosti s chybami rovněž vybavena paměťovou funkcí. Díky takovému řešení se relé v okamžiku výskytu chyby automaticky vypne a zůstane v tomto stavu až do okamžiku přerušení vyvolaného uživatelem a opětovného přivedení napětí. Teprve takzvaný reset paměti znamená signál pro opětovný automatický provoz relé.

Ovládání zařízení je velmi jednoduché a intuitivní. Spočívá v nastavení knoflíků v příslušné poloze přesně dle požadavků uživatele. Na obr. 1 sledujeme čelní panel monitorovacího relé RPN.

 • relé pro sledování provozní teploty motoru Nejlepším řešením, které preventivně zastaví přehřátý motor, bude právě monitorovací relé. Jedním z modelů, které nabízí společnost Relpol, je i RPN-1TMP-A230. Zmíněný model umožňuje sledovat aktuální teplotu vinutí na základě měření odporu PTC senzorů. Při překročení mezní hodnoty odporu relé vypíná motor a zapne signalizaci chyby prostřednictvím diody. Zároveň preventivně chrání relé pro případ zkratů v obvodech snímače. V zařízení je nainstalováno tlačítko, které pak relé uvolní a resetuje paměť, a chybu tím i vymaže. Přední panel takového relé pro monitorování teploty motoru vidíme na obr. 2.

Ještě jiné řešení pro ochranu elektromotoru spočívá v kontrole kolísání napětí třífázové sítě. V okamžiku překročení mezní hodnoty napětí se proto kontakty rozpojí. Vlajkovými loděmi této řady budou modely RPN-1V (viz obr. 3 a 4). Uvedená relé se přitom liší dobou příslušného rozpojení. Prvek RPN-1VFT-A400 umožňuje nastavení v rozsahu 1 až 9 vteřin. Relé RPN-1VFR-A400 pak vykáže pevně danou bezpečnou reakci bez možnosti dalšího přizpůsobení.

Relé chrání instalace před nežádoucími jevy, jako je například výpadek fáze nebo asymetrie. Některé modely dokážou v této souvislosti řídit i sled.

Interfejsová relé push-in firmy Relpol

Velmi zajímavým řešením jsou také sady interfejsových relé s technologií push-in. Takový přístup zde umožňuje intuitivní a zároveň i velmi rychlou montáž či demontáž prvku. Díky speciálním otvorům pro měřicí sondy, které stabilizují jejich polohu, byly navíc výrazně zlepšeny možnosti měření. Relé Relpol mají k dispozici vhodná místa pro trvalé označení, na která může uživatel přidat samolepku s popisem. Díky tomu je i jinak velmi složitý systém s mnoha elektrickými obvody nakonec přehledný a snadno identifikovatelný. Interfejsová relé a zásuvky push-in máme vybaveny speciálními uvolňovacími tlačítky umožňujícími snadnou montáž a demontáž kabelů.

Řešení se od tradičních přístupů odlišuje širokou nabídkou konektorů a také můstků. Jejich použití zde umožňuje rychlé propojování velkých skupin produktů a neomezené možnosti duplikování společných signálů. Možnosti vzájemného propojení zde přitom zahrnují:

 • přemostění u několika relé se stejnými napájecími potenciály, což umožňuje různá zapojení;
 • konstrukce zásuvek dovoluje přemostění u svorek COM v sousedních zásuvkách pomocí vyhrazených dvoupólových konektorů;
 • u redundantních systémů nahrávají paralelnímu připojení výstupů, opět pomocí vyhrazených dvoupólových konektorů;
 • izolované zásuvné osmipólové konektory umožňují rychlý a bezpečný rozvod napájení cívek velkých skupin relé. Takové prvky díky bodům pro přesné ruční zalomení ke svému zkrácení nevyžadují použití žádných nástrojů.

Pro své vlastnosti splňují výše popsaná relé opravdu vysoké požadavky kladené průmyslovým sektorem. Vlajkovými modely prvků, které byly navrženy speciálně pro potřeby průmyslu či automatizace a které jsou i základem pro push-in relé, zde budou řady GZP80 a GZP4. Cíl, kterého bylo v případě relé dosaženo efektivním způsobem, přitom spočívá ve zjednodušení montáže a také kabeláže, včetně možnosti snadné a okamžité diagnostiky, to vše při zachování trvalého označení produktů.

Redakčně upraveno; odkaz na původní článek: https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/44363/rele-relpol-v-nabidce-tme/

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik