česky english Vítejte, dnes je neděle 04. červen 2023

Výroba elektroniky ve světě

DPS 3/2014 | Výroba - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Na konferenci organizace EIPC konané koncem ledna tohoto roku v Ženevě měl, jako každoročně, renomovaný konzultant Walt Custer, přednášku zaměřenou na aktuální situaci ve výrobě elektroniky ve světě a perspektivy jejího dalšího vývoje. Z jeho prezentace vyjímáme některé zajímavé postřehy.

Výroba elektroniky v roce 2013 a prognóza dalšího vývoje

Po slabém výsledku v první polovině roku 2013 se podmínky pro výrobu elektroniky ve světě podstatně zlepšily, takže závěr roku skončil kupodivu poměrně příznivě. V Evropě si vedly dobře všechny segmenty výroby elektronických produktů s výjimkou lékařské a domácí elektroniky. Tahounem byla zejména rostoucí produkce v Německu. Výroba elektroniky pro automobilový průmysl si vedla velmi dobře a začala se také opět zvyšovat poptávka po fotovoltaice. Naopak se snížil objem výroby osobních počítačů, jehož příčinou je zejména rychle rostoucí obliba chytrých telefonů a tabletů.

Lze očekávat, že v globálním měřítku výroba v roce 2014 i nadále poroste, přičemž jihovýchodní Asie bude opět dominovat. Vzhledem k růstu výrobních nákladů v Číně budou však zřejmě stále častější úvahy o návratu části výroby zpět do původních regionů.

V průběhu roku 2013 byla postupně k dispozici výsledná podrobná data o objemu výroby elektroniky v jednotlivých částech světa v roce 2012, a tak bylo možné provést závěrečné analýzy jejího vývoje, z nichž ty nejzajímavější přinášíme níže:

Výroba elektroniky ve světě

Na obr. 1 je znázorněn objem výroby elektroniky podle jednotlivých kategorií výrobků. Čtvrtinu produkce tvoří výpočetní technika, následována komunikačními zařízeními, spotřební a průmyslovou elektronikou.

Výroba elektroniky ve světě 1

Obr. 1 Výroba elektroniky ve světě podle typů výrobků

Na obr. 2 je vidět podíl jednotlivých regionů světa na celkové výrobě. S téměř polovičním podílem vede opět Čína s Tchaj-wanem, s velkým odstupem potom následuje USA a západní Evropa.

Výroba elektroniky ve světě 2

Obr. 2 Výroba elektroniky ve světě podle regionů

Jak již bylo zmíněno, výroba počítačů stagnuje, resp. dokonce klesá, zatímco produkce chytrých telefonů a tabletů stále stoupá. Na obr. 3 je vidět, že počet vyrobených počítačů (modrá) je v současnosti nižší než počet tabletů (žlutá) a samozřejmě ještě výrazně nižší než chytrých telefonů (červená).

Výroba elektroniky ve světě 3

Obr. 3 Výroba počítačů, tabletů a chytrých telefonů

Pokud se jedná o konkrétní obory elektroniky, potom jsou jistě zajímavé údaje o obratu jednotlivých výrobců polovodičů (obr. 4). S velkým náskokem zde vede firma Intel, následovaná společnostmi Samsung, Qualcomm, SK Hynix a Micron. Známé firmy, jako jsou např. Toshiba nebo Texas Instruments, jsou až ve spodní polovině tabulky.

Výroba elektroniky ve světě 4

Obr. 4 Přehled výrobců polovodičů podle obratu

Výroba elektroniky v Evropě

Pokud se týká Evropy, je stále jejím „zlatým dolem“ výroba elektroniky pro letecký a kosmický průmysl, které se tradičně daří již mnoho let a v poslední době zaznamenává další strmý nárůst (obr. 5).

Výroba elektroniky ve světě 5

Obr. 5 Výroba elektroniky v Evropě pro letecký a kosmický průmysl

Méně známým faktem je skutečnost, že z celkového počtu 927 evropských firem EMS (Electronics Manufacturing Services) jich nadpoloviční podíl na celkovém obratu vytváří pouhých 6. Naopak plných 850 z těchto společností se podílí na celkovém obratu méně než 1/4.

Výroba DPS ve světě

Desky plošných spojů jsou ve všech elektronických zařízeních, a proto i statistické údaje o jejich výrobě indikují celkovou situaci v elektronickém průmyslu.

Výroba elektroniky ve světě 6

Obr. 6 Výroba pevných desek v jednotlivých regionech

Na obr. 6 je znázorněn objem produkce pevných desek v jednotlivých částech světa. Jistě není překvapením, že téměř 90 % výroby desek je v podstatě rovnoměrně rozděleno mezi Čínu na jedné straně a další asijské země, zejména Japonsko, Tchaj-wan a Jižní Koreu, na straně druhé.

Výroba elektroniky ve světě 7

Obr. 7 Výroba ohebných a Flex/Rigid desek v jednotlivých regionech

Výroba ohebných (Flex) a kombinovaných (Flex/Rigid) desek je sice také plně záležitostí asijských výrobců, ale s poněkud jiným regionálním rozložením (obr. 7). S téměř 30% podílem sice vede Čína, je ale poměrně těsně následována Jižní Koreou, Japonskem, Tchaj-wanem a zbývajícími zeměmi jihovýchodní Asie. Jiný zajímavý pohled nabízí statistika objemu výroby desek podle jednotlivých oborů, v nichž jsou pak použity, jak je znázorněno na obr. 8. Nejvíce desek nachází uplatnění v komunikačních zařízeních, následovaných kancelářskou elektronikou, včetně osobních počítačů, a spotřební elektronikou. V automobilovém průmyslu pak nachází své využití téměř 8 % všech vyrobených desek.

Výroba elektroniky ve světě 8

Obr. 8 Výroba DPS ve světě podle oboru jejich použití

Protože se většina desek vyrábí v Asii, jistě nikoho nepřekvapí, že mezi 25 největšími světovými výrobci desek je pouze 5 firem, které nemají asijské vlastníky. Jedná se o společnosti z USA a Rakouska – viz obr. 9. Paradoxem ovšem je, že i těchto 5 firem má své výrobní závody v Číně a dalších asijských zemích. Největším světovým výrobcem desek je japonská firma Nippon Mektron, která svoji výrobu koncentrovala zejména do jihovýchodní části Asie. V těsném sledu následují firmy z Tchaj-wanu a Jižní Koreje. Pokud sečteme obrat výrobních firem podle zemí původu jejich vlastníků, pak je ovšem největším světovým výrobcem desek Tchaj-wan, a to díky svým ohromným závodům v Číně.

Výroba elektroniky ve světě 9

Obr. 9 Největší světoví výrobci desek

Výroba DPS v Evropě

Když se podíváme na výrobu desek v Evropě z hlediska jejich konečného použití, zjistíme, že téměř polovina desek vyrobených v Evropě je určena pro průmyslové použití. Následují automobilový průmysl, komunikace a vojenské a letecké aplikace (obr. 10).

Výroba elektroniky ve světě 10

Obr. 10 Výroba desek v Evropě podle oboru jejich použití

Největším výrobcem desek v Evropě zůstává i nadále Německo (obr. 11) s téměř polovičním podílem, kde jsou největšími výrobci společnosti Würth Elektronik a Schweizer Electronic. Mohlo by být překvapením, že na druhém místě je Rakousko se Švýcarskem (více než čtvrtinový podíl). Je to zásluha především rakouské firmy AT&S, která se svými výrobními závody v Asii patří mezi největší producenty desek na světě a zároveň je také největším výrobcem v Evropě. Kromě této firmy je v Rakousku ještě několik dalších významných výrobců, např. firma Hausermann (viz DPS č. 2/2014). Třetí příčka patří Itálii, a to zejména díky společnosti Somacis, která má kromě svých výrobních závodů v Itálii i velkou produkci v Asii a je aktivní také v USA.

Výroba elektroniky ve světě 10

Obr. 11 Výroba desek v jednotlivých zemích Evropy

Walt Custer, autor prezentace, z níž byly čerpány informace pro tento článek, vede svou firmu Custer Consulting Group (USA), která se zaměřuje na odborné konzultace, analýzy a prognózy v oboru výroby elektroniky. Více informací na www.custerconsulting.com.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik