česky english Vítejte, dnes je středa 28. září 2022

Evropští výrobci elektroniky a problematika tzv. konfliktních surovin

DPS 5/2013 | Výroba - články
Autor: Redakce

Výrobci elektroniky v Evropě jsou v poslední době činěni zodpovědnými za nepřímou podporu a financování porušování lidských práv, a to protože nakupují a používají suroviny (cín, tantal, wolfram a zlato), které pocházejí z konfliktních regionů. Pod vlivem právních předpisů platných v USA, aktivit organizací na podporu lidských práv a doporučení OECD začali zákazníci od evropských společností požadovat jasné stanovisko k používání těchto tzv. konfliktních surovin.

To je také důvodem pro plánované změny v evropské legislativě týkající se této problematiky. Organizace IPC (asociace sdružující výrobce elektroniky s globální působností), bude na toto téma 23. října 2013 pořádat v Bruselu konferenci s cílem pomoci evropským firmám orientovat se v této neustále se vyvíjející situaci.

Plány Evropské unie

Členové Evropského parlamentu i představitelé OSN a OECD podporují doplnění evropské legislativy o problematiku konfliktních surovin. V lednu 2013 proto zahájil eurokomisař pro obchod Karel De Gucht projednávání této problematiky a v rámci příslušné komise EU proběhly na toto téma od března do června veřejné diskuze. Na 17. září je plánováno vystoupení Judith Sargentini, členky Evropského parlamentu, která organizovala konferenci o legislativních úpravách v této oblasti.

Eurokomisař pro obchod De Gucht údajně zvažuje možnost zavedení povinnosti hlásit dodávku konfliktních surovin už při jejím prvním vstupu na území EU. Navíc, aby bylo možné zabránit možnému přesouvání surovin do jiných oblastí, a tím znemožnit řešení tohoto problému, zamýšlí EU označit za konfliktní regiony více oblastí než pouze ty, které jsou vyjmenovány v sekci 1502 dokumentu „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act“ (USA). Ten totiž zahrnuje pouze Demokratickou republiku Kongo (DRC) a okolní země. Je také možné, že se připravovaná legislativa nebude týkat jen cínu, tantalu, wolframu a zlata, ale celkově většího počtu surovin. Předpokládá se, že Evropská komise navrhne doplnění legislativy do konce roku 2013.

Povinnosti vyplývající ze zákonů platných v USA

Společnosti, jejichž akcie jsou obchodovány na burze v USA (U.S. Stock Exchange), mají povinnost uvádět původ cínu, tantalu, zlata a wolframu obsaženého v jejich výrobcích. I když na většinu evropských firem se toto nařízení nevztahuje, mnohé z nich mají zákazníky v různých částech světa a pravě ti mohou taková prohlášení vyžadovat. Termín pro odevzdání povinných hlášení o původu surovin obsažených v produktech vyrobených v roce 2013 je květen 2014.

Konference IPC

Jak již bylo uvedeno, asociace IPC bude 23. 10. 2013 v Bruselu pořádat konferenci, jejímž účelem bude pomoci společnostem v EU lépe se orientovat v problematice surovin pocházejících z konfliktních regionů. Účastníci konference získají užitečné informace, jakými jsou např.:

  • vliv legislativy platné v USA na společnosti z EU,
  • připravovaná evropská legislativa,
  • současná strategie globálních společností k této problematice.

Podrobnější informace o právních předpisech platných v USA a EU, které se týkají problematiky surovin pocházejících z konfliktních regionů, naleznete na webových stránkách: www.ipc.org/conflict-minerals.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik