česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 07. červenec 2022

Lasery pro značení kabelů v letectví

DPS 2/2013 | Výroba - články
Autor: Leonardo technology

Na značení kabelů se používají nejběžněji inkjet systémy, jako je inkjet Leibinger JET3. Značení inkoustem pomocí inkjet tiskárny Leibinger je bezkontaktní a není poškozen kabelový plášť. Jeden z problémů je odolnost inkoustu vůči chemickým látkám, tepelná stálost, životnost pod slunečními paprsky. Jedním z řešením budoucnosti je značení kabelů UV laserem Solaris.

Použití vhodného typu laseru je velmi důležité pro dosáhnutí očekávaných výsledků. CO2 lasery poškozují kabelový plášť svými tepelnými účinky, prostě jej spálí. Vláknové lasery a pevnolátkové Nd:YVO4 lasery jsou o něco lepší než CO2 lasery, ale stále poškozují ochranný obal kabelového svazku do velké hloubky. Nejlepších výsledků při značení kabelů lze dosáhnout se studeným laserovým světlem, které má zelený laser nebo UV laser. Poslední zmiňovaný UV laser je nejlepší volbou na značení kabelových svazků bez jejich poškození. Celý systém je vyroben pro snadné značení různých typů svazků a opakovanou volbu již přednastavených vzorů pro tisk. Díky vysoké kvalitě laserového paprsku a jeho velmi malé stopě je výsledné značení velmi precizní, detailní a přesné. Vykreslení právě velmi podrobných detailů, například v logu či grafice, zabraňuje také záměně s podvrhy a neoriginálními kabelovými svazky. Značení kabelových svazků může obsahovat i čárové kódy nebo datamatrix kódy. Vlastní laserový systém je velmi malý a hlavně chlazený pouze vzduchem. Větší část tvoří „kosmetika“ laserového značení, jako je rovnání kabelového svazku, přesné navádění, odměřování. Kompletní laserový systém umožňuje okamžité značení dle požadavků norem, takže není potřeba nikam zasílat kabelové svazky a čekat na jejich doručení. Zvyšuje se tak produktivita práce a snižuje cena za výrobu kabelových svazků. Celý systém značení je možné mít i s kontrolou kvality kontrastu.

Lasery pro značení kabelů v letectví

Obr. Hloubka značení UV laserem na PTFE materiál

Kamerový systém zaznamená jakékoliv nesrovnalosti s předlohou a vyhodnotí případné chyby. Samozřejmě, že není možné mít barevné značení s laserovou technologií, což je snad jedinou nevýhodou oproti inkjet technologii. Laser v UV spektru vyniká nad inkjet technologií, a proto je také bez problémů schválen pro aerospace, vlastně je to jediná metoda schválená podle SAE AS5081 (dříve norma MIL 5088L) a FAR 25 pro permanentní neagresivní značení na moderní fluoropolymer kabelové svazky. Dále značení UV laserem splňuje SAE AS5649 (Wire nad Cable Marking Process, UV Laser), ASD prEN4650 (Wire and Cable Marking Process, UV Laser), SAE ARP5607 Rev A (Legibility of Print on Aerospace Wires nad Cables), ASD EN3475 Part 706 (Cables, electrical, aircraft use – laser markability), ASD EN3838 (Requirements and tests on user applied marking on aircraft electrical cables), FAR 25 (Permanent, Non- -Agressive Wire Identification). Značení kabelů UV laserem je taktéž schváleno dalšími standardy, jako je Airbus, Boeing – BAC 5152, Sikorsky Aircraft SS7333.

Nejlepších výsledků dosahuje UV laser Solaris, při značení na „Non-stick“ fluoropolymer, jakož i na vícevrstvé oplášťování a některé koaxiální kabely. Je možné značit i optická vlákna nebo stíněné kabely. Značení probíhá za pohybu kabelu, takže je dosaženo vysoké produkce. Nejlepších výsledků se dosáhne na bílých nebo světlých opláštěních kabelu, ale značení je možné i na barevných kabelech.

Lze značit jak PTFE (Teflon), tak ETFE (Tefzel) či XLETFE & FEP.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik