česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 01. prosinec 2022

PCB Connect – váš partner na trhu s neosadenými DPS

DPS 6/2020 | Výroba - články
Autor: Ing. Lukáš Lokšeninec, PCB Connect AB

PCB Connect group

 

Spoločnosť PCB Connect AB založili v Štokholme v roku 2004 spoločníci Jonas Pettersson a Lars Nilsson s cieľom prepojiť požiadavky západných trhov s kapacitne a technologicky vyspelými možnosťami ázijských výrobcov dosiek plošných spojov všetkých kategórií. Od roku 2010 funguje ako globálna korporácia PCB Connect Holding AB s desiatimi ďalšími spoločnosťami, lokálnou pôsobnosťou na 17 trhoch a portfóliom zákazníkov z celého sveta. Vďaka svojej expanzii PCB Connect už niekoľko rokov patrí medzi lídrov na trhu s DPS.

Cieľom spoločnosti PCB Connect je budovanie dlhodobej spolupráce so zákazníkmi, dodávateľmi a logistickými partnermi. Najväčšou výhodou spolupráce je flexibilita, široká paleta prípravných, výrobných a logistických možností s dôrazom na optimálne riešenia, so zreteľom na uspokojenie požiadaviek každého zákazníka.

PCB Connect – váš partner na trhu s neosadenými DPS

Všetky druhy DPS

Naše dodávateľské portfólio je špecializované na uspokojenie všetkých druhov zákazníckych projektov, nielen konkrétne odvetvie alebo technológiu. Či už ide o nedokončený dizajn, dosku s chýbajúcimi špecifikáciami, alebo dlhodobý projekt, kde nastal presun od iného dodávateľa k nám – sme vždy plne k dispozícii na skompletizovanie všetkých chýbajúcich vstupov a bezodkladné začatie výroby. Výber strategických dodávateľov je dlhodobý a náročný proces a aj po splnení všetkých kritérií vrátane komplexného testovania vzoriek a auditu držíme našich dodávateľov pod prísnym drobnohľadom. Pre všetky výrobné technológie máme preferovaných i záložných dodávateľských partnerov, s ktorými sme v každodennom kontakte. Zákazky kontinuálne realizujeme vo všetkých materiálových a IPC triedach, bez obmedzení v technológii od jednovrstvových po vysokofrekvenčné HDI dosky pre high-end aplikácie. Sme skúsení, vybavení a radi pre vás zabezpečíme akúkoľvek dosku podľa vášho dizajnu.

Rozsiahly inžiniering a príprava výroby

Podmienkou bezchybnej výroby je kontrola dát a odstraňovanie nedostatkov. Prostredníctvom dvoch prepojených centier prípravy zabezpečujeme detailnú kontrolu vstupných dát, bezplatnú úpravu dizajnov a panelizáciu. Sme prítomní v každom kroku EQ (otázok výroby) ako podpora pri hľadaní optimálnych riešení vyrobiteľnosti a následnej funkčnosti každej dosky. Zákazníka oboznámime s dostupnými možnosťami a v prípadne nekompatibilnej špecifikácie vzhľadom na účel dosky pripravíme panel riešení, z ktorého spolu so zákazníkom vyberieme ideálne parametre pre finálny dizajn.

Dvojitá kontrola výroby

Základným pilierom spolupráce s výrobnými spoločnosťami je lokálna prítomnosť a finálna výstupná kontrola. Hotové dosky, ktoré od nás putujú k zákazníkovi, sú skontrolované dvakrát – primárne výrobcom a sekundárne naším inšpekčným tímom. Naši zamestnanci sú denne vo výrobe a zabezpečujú dohľad nad kvalitou, termínmi a logistickými procesmi.

Flexibilná logistika

Vzhľadom na špecifické požiadavky zákazníkov už dlhšie uplatňujeme stratégiu širšieho výberu. Dosky zasielame v štandardných termínoch priamo od dodávateľa, prípadne cez švédske logistické centrum, kde zabezpečíme všetky colné a deklaračné úkony v zastúpení zákazníka. Okrem klasickej leteckej prepravy je k dispozícii aj železničná a lodná preprava pre optimalizáciu výslednej ceny pri objemnejších zákazkách. Často preferovanou možnosťou je buffer stock alebo consignment stock, pri ktorom sa naraz vyrobí viacero dávok za zníženú cenu. Tie sa následne uložia v sklade v Štokholme alebo priamo u zákazníka. Pri takejto možnosti sa nielen šetrí na nákladoch, ale dosky sú zároveň k dispozícii takpovediac okamžite.

Silná nákupná pozícia

Zakladáme si na budovaní silnej a dlhodobej nákupnej pozície. Vďaka viac ako 15 rokom pôsobenia na trhu máme dlhodobé partnerstvá s prísne overovanými dodávateľmi, čo vyúsťuje do prioritizácie našich projektov a spoľahlivejšieho plánovania. Výsledné cenové ponuky sú pre zákazníka nižšie ako pri priamom oslovení výrobcov a kategoricky nižšie ako ceny lokálnych výrobcov DPS.

Aký je československý trh?

Po niekoľkoročnom pôsobení na československom trhu možno s istotou poznamenať, že ide o rozmanitý trh. Vďaka tomu sme mali možnosť stretnúť sa s obrovskými EMS spoločnosťami, obsluhujúcimi nadnárodné korporácie, ako aj s malými ambicióznymi dielňami alebo dizajnovými štúdiami vyvíjajúcimi zariadenia na mieru či dokonca svoje vlastné priemyselné alebo každodenné výrobkové aplikácie. Dostávame najrôznejšie typy dopytov. Od statických transferových projektov po rozrobené dizajny vyžadujúce si zvláštnu pozornosť pre optimálne výsledky vo finálnej aplikácii. Podobne ako na globálnom trhu, najväčším artiklom sú štandardné typy dosiek vo vyhotovení: 2 vrstvy FR4 35um meď, zelená maska, biela potlač a HAL alebo ENIGom. Vďaka technicky vyspelým domácim projektom sme mali možnosť stretnúť sa aj s veľmi úzkoprofilovými doskami a ich špecifickými aplikáciami.

Pridaná hodnota

Zákazníci z Českej republiky a Slovenska oceňujú najmä dôkladnú prípravu a široké výrobné možnosti. Doposiaľ sme boli schopní spracovať a dodať každý z dohodnutých projektov, dôkazom sú dlhodobé spolupráce na projektoch, ktoré realizujeme od začiatku vstupu na lokálny trh. Veľmi pozitívne je vnímaný aj dôraz na lokálne zastúpenie, teda zodpovedná osoba, ktorá je vám k dispozícii každý deň, pripravená nielen prijímať zákazky, ale predovšetkým pomáhať s ich realizáciou. Našou úlohou nie je obsadiť československý trh a eliminovať miestnu produkciu, práve naopak, nachádzame veľmi priateľský dialóg s možnosťou kooperovať na vybraných projektoch. Podobne po pozitívnej skúsenosti posúvame projekty s osádzaním na partnerov, prípadne priateľov skupiny, keďže našou špecializáciou je výroba a dodávanie neosadených DPS.

Situácia počas pandémie

Koronakríza, bohužiaľ, výrazne zasiahla hospodársky vývoj oboch domácich trhov a mnoho z firiem sa dostalo do realizačných, či dokonca existenčných problémov. Vzrástli ceny dopravy a zároveň sa výrazne obmedzili kapacitné možnosti importu. Na dlhý čas sme stratili možnosť realizovať obchodné stretnutia a prezentácie na veľtrhoch a výstavách. Partneri boli nútení pozastaviť výrobu alebo fungovať v skrátenom režime či prostredníctvom home office. Negatívny dopad krízy na dopravu od začiatku zmierňujeme financovaním podstatnej časti zvýšených importných nákladov, aby sme zabezpečili dostupnosť rozpracovaných aj nových projektov. Počas krízy má pre množstvo zákazníkov každá zákazka existenčný význam.

Vízia

Na československom trhu v súčasnosti obsluhujeme pestré portfólio zákazníkov a komunikujeme s desiatkami ďalších. Napriek pandemickým obmedzeniam a pochopiteľnej opatrnosti v uplynulých mesiacoch sme dnes na lepšej pozícii ako v roku 2019. Zaznamenávame výrazný nárast dopytov po cenových ponukách, čo je dobrým znamením pre celý trh. Veríme, že situácia sa bude i naďalej zlepšovať a reštrikcie oboch domovských krajín budú prijímané so zreteľom na fungovanie ekonomiky.

Na záver chceme pozdraviť a vyjadriť podporu všetkým súčasným aj budúcim zákazníkom, partnerom aj priateľom skupiny a vôbec všetkým aktívnym ľudom z odvetvia. Prajeme všetko dobré. V prípade záujmu o spoluprácu alebo získanie ďalších informácií sme vám vždy k dispozícii. Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Prehľad našich výrobných možností nájdete na odkaze https://www.pcbconnectgroup.com/pcb-connect-capabilities/

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik