česky english Vítejte, dnes je pondělí 29. květen 2023

Zájem o flotily autonomních mobilních robotů roste

DPS 6/2021 | Výroba - články
Autor: Redakce

Firma Mobile Industrial Robots – MiR [1], známá svými autonomními mobilními roboty (AMR), představila klíčové trendy v tomto oboru. Kvůli nedostatku pracovní síly se urychluje integrace autonomních mobilních robotů do různých typů provozů. Rostoucí zájem o robotizaci výroby povede v blízké budoucnosti ke komplexním aplikacím s vyšším počtem těchto robotů, těsnější spolupráci s jinými roboty a IT systémy, vyššímu výkonu a delší provozuschopnosti.

První společnosti se zájmem o technologii AMR testovaly v letech 2014–2017 nová řešení a implementovaly do svých provozů flotily až pěti robotů. Od roku 2018 se pak autonomní mobilní roboty začaly stávat součástí výroby a vnitřní logistiky, což vedlo k nasazení větších flotil těchto robotů. Postupně se začaly objevovat složitější aplikace a rostla poptávka po robotech, které pracují v efektivním režimu 24/7. Od robotů je tak vyžadována větší robustnost, dlouhá provozuschopnost, soulad s příslušnými standardy a jednoduchý servis. V současné době nasazují firmy do svých flotil v průměru přes 40 robotů MiR.

Nedávno představené modely MiR600 a MiR1350 [2] jsou jako první autonomní mobilní roboty s certifikací IP52 odolné proti prachu a kapalinám, protože byly navrženy speciálně pro bezpečný přesun velkých nákladů v náročných výrobních a logistických podmínkách.

Obr. 1 roboti (jpg)

Firma MiR vyvíjí také řadu výtahových modulů umožňujících robotům zvedat a vykládat palety a vozíky a zaručit tak snadnou integraci do celého výrobního řetězce. Ve stále větším počtu složitějších aplikací lze roboty MiR také osadit kolaborativními robotickými rameny zajišťujícími nakládku a vykládku přepravovaného materiálu. Toto řešení je velmi flexibilní, nezávislé na umístění a pracovním prostoru a lze ho snadno přizpůsobit různým podmínkám.

Odkazy:

[1] www.mobile-industrial-robots.com/en/

[2] www.youtube.com/watch?v=tcCwobduJeE

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik