česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 23. březen 2023

BodyCom – bezdrátová komunikace lidským tělem

DPS 3/2013 | Vývoj - články
Autor: Ing. Milan Klauz, CADware

Společnost Microchip představila v únoru na výstavě embedded world Exhibition& Conference 2013 nový identifikační systém BodyCom. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že používá lidské tělo jako přenosový kanál pro radiofrekvenční signál, čímž se liší od klasických RFID systémů. I když možnosti aplikací s použitím BodyComu jsou obdobné jako u běžných RFID zařízení, jednu neocenitelnou výhodu BodyCom přináší – protože signál neprochází vzduchem, ale lidským tělem, nelze jej externě sledovat a případně zneužít. Další výhodou je, že nepotřebuje anténu a vystačí si se zcela minimálním příkonem, protože negeneruje žádné elektromagnetické pole. Nemalou výhodou oproti běžným RFID systémům je také to, že umožňuje použít jednodušší obvody bez externích krystalů.

Stručně by se dala technologie BodyCom popsat jako snadno realizovatelné komunikační řešení na krátkou vzdálenost pro připojení k různým bezdrátovým aplikacím.

Použití BodyComu je velmi široké, např. při osobní identifikaci při vstupu do budov nebo vozidel, monitorování zdravotního stavu pacientů, oprávnění pro přístup k různým zařízením (počítače, stroje, nářadí atd.). Nezapomnělo se dokonce ani na zvířata, takže jsou již popsány aplikace také pro domácí mazlíčky (např. autorizované otevírání výběhů).

BodyCom – bezdrátová komunikace lidským tělem 1

Obr. 1 Možnosti použití technologie BodyCom

Jak celý systém pracuje? BodyCom je aktivován kapacitní vazbou s lidským tělem. Dotykem, nebo i pouhým přiblížením člověka ke snímací plošce základní jednotky (obr. 1) se začne lidským tělem přenášet komunikační signál 125 kHz, který aktivuje mobilní jednotku umístěnou např. v kapse. Ta začne odpovídat na kmitočtu 8 MHz (obr. 2). Obvod oboustranného komunikačního kanálu se uzavírá přes kapacitní vazbu se zemí. Protože proud procházející lidským tělem se pohybuje v řádu několika pA, není člověku nebezpečný.

BodyCom – bezdrátová komunikace lidským tělem 2

Obr. 2 Princip komunikace BodyCom

Z hlediska možného zneužití představuje lidské tělo velmi dobře zajištěné komunikační prostředí a i to je možné ještě dále vylepšit oboustranným ověřením pravosti za pomoci kódovacích technologií KeeLoq a AES.

BodyCom – bezdrátová komunikace lidským tělem 3

Obr. 3 BodyCom Development Kit

Firma Microchip nabízí sadu „BodyCom Development Kit“ (149 USD), která umožňuje každému zájemci prakticky si odzkoušet tuto novou technologii v praxi. Tento kit obsahuje jednu centrální (základní) jednotku a dvě mobilní bezdrátové jednotky napájené z baterie. Zdarma je navíc dostupné vývojové prostředí BodyCom Development V1.0 Framework, které obsahuje komunikační knihovnu pro všechny PIC mikrokontroléry, příklady aplikačních kódů a vývojové GUI pro použití na osobních počítačích.

Více informací o nové technologii naleznete na www.microchip.com/BodyCom, kde je také prezentace, aplikační poznámka (AN1391) a uživatelský návod s doprovodnou dokumentací.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik