česky english Vítejte, dnes je úterý 29. listopad 2022

Širokoúhlé digitální osciloskopy ADS 1000 nabízí AMT měřicí technika

AMT měřicí technika, certifikovaná podle ISO 9001:2009 rozšířila nabídku digitálních osciloskopů o řadu ADS 1000 předního světového výrobce měřicí techniky.

Na úvod lze říci, že velmi pokročilé technické parametry v poměru k nízkým pořizovacím nákladům zpřístupňují kvalitní digitální osciloskopy řady ADS 1000 mnoha uživatelům. Digitální osciloskopy ADS 1000 lze rozdělit podle rozměrů LCD do dvou základních skupin. Osciloskopy ADS 1000CM s rastrem 12 × 8 dílků a osciloskopy ADS 1000CML s širokoúhlým LCD s rastrem 18 × 8 dílků.

Osciloskopy řady ADS 1000 (CM, CML) vzorkují v reálném čase rychlostí 1 GS/s. Rychlost reálného vzorkování je obecně proměnná v závislosti na nastavené časové základně a u osciloskopů této řady je zobrazena v dolní části displeje. Uživatel je tak informován o reálné rychlosti vzorkování při nastavené časové základně. Věrohodné zobrazení průběhů je umožněno díky paměti 2Mvzorky.

Přístroje řady ADS 1000 disponují pokročilým spouštěním( Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative), které je možné v každém podmenu zvolené části nastavit podle požadavků kladených na měření. Při volbě spouštění na hranu lze nastavit tři podmínky, spouštění impulsní umožňuje volbu ze šesti podmínek, video nabízí standardní tři formáty, sklon podobně jako impulsní spouštění volbu ze šesti podmínek a alternativní spouštění lze volit u kanálů CH1 a CH2. Odečítání hodnot na zobrazeném průběhu lze provádět kurzory, u kterých lze zvolit režim (Manual, Track, Auto). Kurzory mohou být zvoleny pro odečítání ve vertikálním, horizontálním směru nebo současně. Volba kurzorů Track je podobná jako funkce Marker u spektrálních analyzátorů, sleduje průběh v reálném čase. Osciloskopy ADS 1000 měří automaticky na zobrazeném průběhu vybrané parametry napěťové, časové a kombinované, celkem 32 hodnot. Odběr vzorků a následné zobrazení lze nastavit opět v několika režimech (Sampling, Peak Detect, Average), interpolaci (sin x/x) lze zapnout nebo vypnout apod. Osciloskopy mají také vestavěný vnitřní frekvenční čítač.

Bez názvu

Přístroje mohou uchovat jak HardCopy obrazovky v několika formátech, tak záznam až 2 500 obrazovek. V režimu záznamu, který je opět nadstandardní, lze volit zaznamenání nebo zpětné zobrazení zaznamenaného průběhu, popř. funkci záznamu vypnout. Zpětné zobrazení je možné nastavit jako jednorázové nebo cyklické. Funkce záznamu RECORD je užitečná při zjišťování nestandardních závad. Uchování zobrazeného průběhu do vnitřní paměti a na USB disk lze nastavit v pěti režimech (Setup, Waveform, Picture, SCV, Factory). Osciloskopy umožňují uchovat do vnitřní paměti dvacet nastavení přístroje, deset průběhů a velké množství obrázků. Počet uchování na USB disk je omezen pouze jeho kapacitou. Vzhledem ke kapacitám USB disků lze říci, že je počet záznamů neomezený.

Rastr displeje se zobrazeným menu odpovídá u verze ADS 1000CM velikosti 10 × 8 dílků, při vypnutém menu se rozšiřuje časová základna o dva dílky a průběh je zobrazen na stínítku 12 × 8 dílků. Verze širokoúhlá podporuje LCD 18 dílků v horizontálním směru. Vypínání menu lze nastavit automaticky nebo manuálně, stejně jako spořič displeje. Zobrazení neznámého průběhu usnadňuje funkce Auto, která nastavuje optimální zobrazení v horizontální a vertikální části. Se všemi funkcemi je možné se seznámit u výhradního distributora uvedených osciloskopů AMT měřicí techniky.

Bližší informace k osciloskopům jsou uvedeny na www.amt.cz.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik