česky english Vítejte, dnes je středa 28. září 2022

TQ EMBEDDED MODULY robustní ve všech podmínkách

DPS 1/2019 | Vývoj - články
Autor: OaxiS production

Co dělá skutečně embedded modul robustní? Odolnost počasí je jen jedním z rozhodujících kritérií. Které faktory ovlivňují spolehlivé fungování embedded modulů, naleznete zde.

Každý, kdo zná elektroniku pouze z klimatizované kanceláře, si jen stěží dokáže představit, co se vyžaduje mimo kancelářský prostor. Všechno závisí na počasí: jak chladné podnebí severního pólu, tak teplo Sahary, prach v poušti, popř. vlhkost v deštném pralese − všechny tyto extrémní vlivy prostředí působí na embedded modul.

Nejenom klima rozhoduje

Počasí není jediným faktorem, který ovlivňuje embedded modul. Ke vlivům počasí se také připojují otřesy a vibrace. V kamionu nejsou vibrace tak velké, ale mít modul umístěný hned vedle velkého lodního motoru vypadá docela jinak. Také zrychlení může být velmi odlišné − v závislosti na tom, zda je modul instalován v počítači nebo v raketě.

Bez názvu

Ale nejen tyto zřejmé parametry vedou k jeho robustnosti. Důležité je také, jak se modul chová v dlouhodobém používání. Musí pořád běžet spolehlivě a stabilně i po letech. V nejširším smyslu hraje také roli dlouhodobá dostupnost embedded modulu: pak je robustní v dlouhodobé spolehlivosti dodávek.

Součástky jsou polovinou úspěchu

Zda spolehlivě funguje embedded modul závisí především na vývoji a součástkách. Ty jsou voleny pro rozšířený rozsah teplot.

Při návrhu musíte zajistit přiměřené rozložení a odvod tepla. V rámci modulu je toho dosaženo dovedným umístěním součástek a odpovídající strukturou vrstev v plošném spoji (až 14 vrstev). V systémech se tedy nemusí používat rotující ventilátory, stačí pouze pasivní chlazení.

Tam, kde nevzniká žádné teplo, nesmí být teplo rozptýleno. TQ využívá teplotní simulace při návrhu embedded modulů.

Ještě přesnější výpověď o teplotních poměrech modulu je získána vhodnými testy HASS/HASL, které jsou poněkud složitější.

Plug-in systémy

Klíčovou otázkou je: Pro jaké hodnoty šoků a vibrací je navržen plug-in systém? Kdy dojde ke ztrátě připojení konektoru, kdy se ztratí signály? A v nejhorším případě: kdy modul odlétne ze spojení s konektorem?

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, neposkytuje šroubování absolutní bezpečnost, proto i systémy konektorů SO-DIMM mohou ztratit kontakt. Zkouška jasně udává, zda systém může odolat požadavkům. TQ používá konektory s vytahovací silou 20 g/pin. U modulu TQMa6x je to přes 4 kg.

Nešetřete na robustnosti

Robustnost má svou cenu. Jak robustní musí být embedded modul, rozhoduje jeho umístění. V kritických aplikacích, například v kosmickém cestování, si lze představit, že robustnost by neměla být ohrožena. Koneckonců, modul určitě musí fungovat. V takových případech nemusí být rozhodujícím kritériem cena. Selhání zpravidla stojí násobek údajně ušetřených nákladů.

Skupina TQ přikládá při vývoji embedded modulů zvláštní důležitost robustnosti. Rozsáhlé úvahy FMEA během vývojové fáze zajišťují, že moduly fungují spolehlivě − i ve velmi drsném prostředí. To je zajištěno rozsáhlými testy ve vývojové fázi. Uživatelská zpětná vazba za více než 20 let používání modulů TQ potvrzuje také absolutní spolehlivost modulů ve všech situacích po celý životní cyklus produktu.

Náhrada modulu TQMa28 novým modulem TQMa6ULx

  • Procesor i.MX6ULx (700 MHz)
  • USB,Ethernet,I2C,CAN,SSI/I2S,SPI
  • UART, RTC
  • LCD
  • DDR3 až 1 GB

Veškeré podrobnější informace naleznete na stránkách firmy TQ. WWW.TQ-group.com

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik