česky english Vítejte, dnes je neděle 24. září 2023

Pressurex – indikace rozložení tlaku mezi dotykovými plochami

Americká firma Sensor Expert nabízí 0,5 mm tenkou fólii, která změnou barvy indikuje rozložení přítlačných sil mezi dotýkajícími se povrchy. Záznam rozložení tlaku na fólii je trvalý. Její použití v elektronice může být např. pro zjištění rozložení tlaku u chladičů součástek, konektorů, laminování desek plošných spojů atd.

Protože je fólie tenká, velmi snadno se přizpůsobí nerovnému povrchu dotykových ploch. Měření rozložení tlaku v jednotlivých místech nijak nenarušuje povrch a je vhodné zejména tam, kde malé rozměry a těsné uspořádání nedovolují použití jiných měřicích metod.

Práce s fólií je jednoduchá – vloží se mezi dotykové plochy a po působení síly se vyjme. Na fólii je okamžitě vidět rozložení tlaku v jednotlivých místech, a to ve stupních šedi (tmavší barva odpovídá většímu tlaku). Zde je nutné poznamenat, že fólie je určena pro poměrně malé tlaky (méně než 1,5 kg/cm²).

K přesnému vyhodnocení záznamu lze použít zařízení Topaq (od stejné firmy), které výstupy ve stupních šedi převádí na barevné obrázky s vysokým rozlišením, doplněné o grafy a data.

Firma Sensor Expert byla založena již v roce 1990 se specializací právě na měření tlaku mezi dotykovými plochami a má v této oblasti velké zkušenosti. Její „měřicí“ fólie používají jak velké společnosti, tak tisíce malých firem. Více informací je na webových stránkách www.SensorExpert.com, kde firma také nabízí zdarma zkušební vzorek této fólie.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik