česky english Vítejte, dnes je středa 28. září 2022

Patenty nebrání technickému pokroku

Domněnka, že patent je věcí omezující volné šíření inovativních myšlenek, je neopodstatněná. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) Josef Kratochvíl vysvětluje, že právě existence patentového systému umožňuje nebývale účinné a rychlé šíření inspirace čerpané ze světově nových technických řešení. Nahrává také podnikání. Pro český trh je z 80 milionů zveřejněných řešení blokováno pouze 30 tisíc.

Pokud by patentový systém neexistoval, šíření znalostí o špičkových technických řešeních by bylo nesrovnatelně obtížnější a zdlouhavější. Databáze patentových informací shromažďují výsledky výzkumu a vývoje za mnoho desítek let, odrážejí vývoj a aktuální stav špičkových technologií.

Patent je užitečným nástrojem nejen pro svého majitele, ale rovněž pro všechny jeho kolegy a potenciální konkurenty kdekoli na světě. Patent pomáhá chránit světově nový produkt před jeho komerčním využitím konkurencí, avšak pouze „výměnou“ za zpřístupnění jeho detailní technické specifikace celému lidstvu!

V okamžiku, kdy je patentová přihláška podána, je založeno tak zvané právo přednosti, priorita, působící vůči všem, kteří by přišli později. Po uplynutí 18 měsíců patentový úřad kompletní přihlášku daného inovativního řešení zveřejní, společně s výkresy, pokud jsou její součástí. Často špičková technická řešení jsou tím zpřístupněna široké veřejnosti, a to ve formě, ze které odborník na příslušnou problematiku může čerpat cennou inspiraci pro svůj další náročný výzkum a vývoj či třeba i jen drobnější, ale přesto inovativní zlepšení předmětného řešení.

„Zveřejnění nejnovějších technických řešení umožňuje vědcům, výzkumníkům a vývojářům navázat na aktuálně lidstvem dosažený stav poznání a posouvat hranice technického pokroku stále kupředu. Nemá smysl pokoušet se zkoumat, vyvíjet, inovovat bez ověření, jak daleko se v mém oboru dostali mí kolegové či konkurenti, ať již doma, či v zahraničí. Rešerší v patentových informacích ušetřím čas i peníze a v neposlední řadě si ušetřím zklamání, že jsem vynalézal vynalezené,“ říká Kratochvíl.

Nejlepším současným nástrojem technické inspirace je databáze Espacenet, kde je zveřejněno přes 80 milionů technických řešení. Většina z nich již z různých důvodů není, nebo dokonce nikdy nebyla patentově chráněna. Na území České republiky jen zlomek, pouze 30 tisíc, patentovou ochranou disponuje. Naši vědci, vývojáři, inovátoři, podnikatelé mohou tak využívat nepřeberné množství výsledků mnohdy letité výzkumné a vývojové práce.

Zdarma dostupná celosvětová databáze ESPACENET (www.espacenet.com), provozovaná Evropským patentovým úřadem, nabízí detailně propracovaná technická řešení, často včetně výkresové dokumentace. K dnešnímu dni jich je přes 80 milionů. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 95 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv.

Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany.

www.upv.cz

www.patentuj.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik