česky english Vítejte, dnes je pondělí 02. říjen 2023

Písek jako základní materiál pro skladování elektrické energie

Podle zprávy zveřejněné v australském zpravodajství The Lead South Australia [1] vyvinula společnost Latent Heat Storage [2] nový skladovací systém pro tepelnou energii, který může být nepřímo využit i pro skladování elektrické energie ve formě tepla. Jeho výhodou je velká kapacita při nízkých nákladech, protože se při skladování využívá vlastností latentního tepla křemíku získaného z písku.

Zařízení s názvem TESS (Thermal Energy Storage System) uloží elektrickou energii v podobě termální energie prostřednictvím roztaveného křemíku uloženého v zásobníku. Vysoká kapacita latentního tepla křemíku, stejně jako jeho vysoká teplota tavení činí tento materiál ideálním pro účely uskladnění velkého množství energie.

Písek jako základní materiál pro skladování elektrické energie

Obr. 1 Počítačový model zařízení TESS

Zařízení TESS pochází z jižní Austrálie, kde bylo vyvinuto v rámci spolupráce konzultační firmy z Adelaide a studentů posledního ročníku University of Adelaide. Po třech letech vývoje chce nově vzniklá společnost Latent Heat Storage dovést nápad s pomocí vládního grantu až do praxe.

Zdroje obnovitelné energie mívají přebytky energie způsobené kladným rozdílem mezi vyrobenou a spotřebovanou energií. Zařízení TESS umožní tuto přebytečnou energii uložit k pozdějšímu použití. To také spotřebitelům umožní nakoupit uloženou energii v dobách mimo špičky odběru za levnější cenu, což povede k zlevnění elektřiny.

Hlavní výhodou zařízení TESS je možnost jeho snadného přizpůsobení požadované úložné kapacitě. Ta se může pohybovat od 500 kWh až do několika set MWh, což je dostatek energie k napájení asi 7 tisíc domů po celý den.

Zařízení TESS je vhodné pro napojení do rozvodné sítě, stejně jako pro využití mimo ni. Je vhodné pro komerční i průmyslový sektor, kde je potřeba teplo i elektrická energie, jako jsou např. hotely, školy a nemocnice.

Komerční prototyp bude hotov počátkem roku 2016 a bude sloužit jako model pro stavbu dalších zařízení podle specifických požadavků. Zatím se nepočítá se zahájením hromadné výroby.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik