česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 08. červen 2023

RFID v odpadovém hospodářství

DPS 2/2013 | Zajímavosti - články
Autor: Ing. Filip Beneš, Ing. Jiří Švub, ILAB RFID VŠB-TU Ostrava

V současné době jsme svědky stále hlubšího průniku technologie radiofrekvenční identifikace (dále jen RFID) do našich běžných životů. Obchodní řetězce i výrobní podniky hnány globálním světovým trendem jsou postaveny před otázku, jak využít potenciál této technologie a nezůstávat tak pozadu za konkurencí. Mnoho firem dnes aplikuje trendy tzv. štíhlé výroby, jejíž součástí je i zavedení principů 5S (z japonských hesel pro: rozděl, setřiď, uspořádej, zdokumentuj a dodržuj). RFID oproti klasickým způsobům identifikace přináší řadu výhod, jako jsou například identifikace bez nutnosti přímé viditelnosti, vysoká čtecí vzdálenost, schopnost načítat více objektů najednou a další. Úspěšné aplikace ze světa dokazují, že RFID má své pevné místo v oblasti modernizace a zefektivnění výrobních a logistických procesů, snížení chybovosti zaměstnanců, snížení administrativní zátěže. Asi tedy nikoho nepřekvapí, že si RFID našlo cestu i do oblasti odpadového hospodářství.

RFID v odpadovém hospodářství 1

RFID laboratoř navazuje spolupráci s celou řadou firem z oblastí automobilového průmyslu, strojírenského průmyslu, potravinářství, zdravotnictví a pochopitelně i všeobjímající logistiky. Zajímavým příkladem takové spolupráce je partnerství s ostravskou společností Gaben pracující na projektu aplikace RFID technologie pro zefektivnění odpadového hospodářství. Automatický sběr informací o výsypu nádoby komunálního odpadu může být velmi užitečným. Ocení jej zákazník, který má jistotu, že platí za skutečné služby, tak i poskytovatel služeb, který nemá problém s prokazováním plnění.

RFID v odpadovém hospodářství 2

Spolu s identifikátorem nádoby je zaznamenáno i místo a čas spuštění výsypného mechanismu. Tak je možné jednoznačně zpětně zdokumentovat pohyb sběrného vozu, počet zdvihů, počet a typ sběrných nádob i další provozní údaje. Pro identifikaci sběrných nádob jsou použity bezkontaktní RFID tagy. Ty umožňují čtení bez přímé viditelnosti na poměrně velkou vzdálenost, proto se hodí pro zcela automatickou identifikaci bez zvýšených nároků na práci lidské obsluhy.

Řešení umožňuje identifikovat plastové i kovové nádoby. Každý typ nádoby je označen vhodným RFID tagem, který je po zvednutí načten a obratem zaslán do centrální databáze nebo je uchován v paměti řídicího systému až do načtení informací v depu. Tento čtecí systém může spolupracovat s dalšími kontrolními systémy vozidla, které zaznamenávají trasu, spotřebu či další provozní údaje. Každá sběrná nádoba je vybavena RFID tagem, který má jedinečné číslo. To je v centrální databázi přiřazeno konkrétnímu odběrateli. Sběrný vůz je vybaven snímacím RFID systémem, který je nastaven tak, aby sejmul RFID tag na popelnici nebo kontejneru až při samotném vysypávání. V kombinaci s analogovými čidly, které zaznamenávají fyzický pohyb vysypávacího mechanismu, je možno porovnat počet vysypávaných nádob s počtem skutečně načtených kódů a ihned identifikovat poškozený/chybějící RFID tag nebo neoprávněný výsyp.

Samotné RFID čtení je prováděno průmyslovou čtečkou s regulovatelným výkonem a speciálně upravenými anténami. Data i programové vybavení jsou lokalizována na průmyslovém PC s vysokou odolností, neboť vše je umístěno na vnější straně karosérie vozu s provozními teplotami shodnými s venkovním prostředím.

Jsou inteligentní odpadky budoucností?

Aplikace RFID tagu na každou spotřebitelskou jednotku je v době psaní tohoto článku stále ještě pouhá vize. Ačkoli první reálné aplikace například z prostředí oděvního průmyslu nebo dražší kosmetiky jsou ve světě již běžné, představa, že by každý prvek koncového zboží v prostředí obchodu byl vybaven tagem, je zatím nerealizována. Hranice růstu a průniku RFID na více produktů je tvořena zatím příliš vysokou cenou RFID tagů. Životní cyklus spotřebitelských jednotek začíná při výrobě, kde RFID může sloužit k zachycení všech výrobních procesů, logistické historie, teplotních podmínek, způsobu zpracování a podobně.

K životnímu cyklu spotřebitelské jednotky patří i její likvidace, popřípadě likvidace obalů, ve kterých byla uchovávána. Díky tomu, že RFID tag poskytne identifikaci jak obsahu, tak obalu spotřebitelské jednotky, může být tato informace využita při třídění a bezpečném nakládání s odpady. Například automatická třídička odpadu může rozeznat díky RFID odpad s obalem skleněným, papírovým, plastovým či kovovým.

V laboratoři ILAB RFID na VŠB-TUO se snažíme nalézt možnosti propojení zmiňovaných technologií k zajištění ještě vyšší přidané hodnoty a dalšímu rozšíření aplikačního potenciálu technologií automatické identifikace.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik