česky english Vítejte, dnes je úterý 29. listopad 2022

Veľtrh ELO SYS obohatený o sekciu „telekomunikácie“

DPS 1/2010 | Zajímavosti - články
Autor: EXPO CENTER

Od 5. do 8. októbra sa po šestnástykrát stane trenčianske výstavisko dejiskom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS. Patrí medzi podujatia s narastajúcim počtom odbornej návštevnosti a neustálym posilňovaním jeho medzinárodného charakteru. Tento rok sa veľtrh rozšíri o samostatnú sekciu venovanú telekomunikáciám. Vzhľadom na rastúci trend tohto segmentu, ktorý ponúka množstvo technických noviniek a inovatívnych riešení mu bude venovaný celý „telekomunikačný deň“.

Veľkú zásluhu na udržiavaní vysokej úrovne veľtrhu ELO SYS majú odborní garanti – Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Slovenské elektrárne, a.s., Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Cech elektrotechnikov Slovenska, Únia slovenských elektrotechnikov a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí každoročne vynakladajú veľké úsilie, aby pripravili kvalitný odborný sprievodný program. K veľtrhu ELO SYS už neodmysliteľne patria súťaže „Elektrotechnický výrobok roka“, „Ekologický počin roka“, „Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS“, „Konštruktér roka“ a „Unikát roka“, ktoré vyhlasuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Účasť v týchto súťažiach je pre vystavujúce firmy prestížnou záležitosťou.

Neodmysliteľné miesto v sprievodnom programe veľtrhu má Konferencia Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, ktorej iniciátorom a odborným garantom je už tradične Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Keďže počet firiem pôsobiacich v „telekomunikačnom priestore“ narastá a narastá tiež počet technických noviniek a riešení, spoločnosť EXPO CENTER a.s. by chcela ponúknuť týmto firmám väčší priestor v podobe samostatného pavilónu vyhradeného pre telekomunikácie. Fakulta elektrotechniky a informatiky tiež organizuje konferenciu „Dni mobilnej robotiky“ a seminár znalcov elektrotechnických odborníkov. Firma SICK s.r.o. pripravila konferenciu „Zabezpečenie strojov a strojných zariadení“ a SOPK Trenčín „INOVÁCIE a 7 RP“ (siedmy rámcový program). Pod vedením Slovenského elektrotechnického zväzu prebehne panelová diskusia. Počas veľtrhu sa uskutoční už po druhý krát "Maďarský deň" s mediálnou kooperačnou burzou.

Organizátor výstavisko EXPO CENTER a.s. verí, že tohtoročný veľtrh ELO SYS splní očakávania tak vystavovateľov, ako aj návštevníkov a sekcia telekomunikácií sa stane jeho obohatením a neoddeliteľnou súčasťou.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik