česky english Vítejte, dnes je středa 26. leden 2022

Dětská univerzita při TUL

DPS 5/2016 | Zajímavosti - články
Autor: Technická univerzita v Liberci

Myšlenka založit Dětskou univerzitu vznikla v roce 2009 jako reakce na signály z průmyslové praxe o nedostatku technicky vzdělaných odborníků a obecný trend mladé generace upřednostňovat studia humanitních oborů, které však na rozdíl od technických a přírodovědných oborů nezaručují perspektivní uplatnění na trhu práce.

Podporovat zájem o studium technických a přírodovědných oborů se v té době Technická univerzita v Liberci snažila pořádáním jednorázových akcí pro žáky základních škol. Tyto akce se setkávaly s velmi kladnou odezvou, přičemž účastníci projevovali zájem o dlouhodobější aktivity, nejlépe celoroční. Dětská univerzita proto byla koncipována jako dlouhodobý cyklus volnočasového neformálního vzdělávání nad rámec povinné školní výuky s prvky „hry“ na studium na vysoké škole s cílem mládež nejenom odborně vzdělávat, ale také ji seznamovat s principy a náležitostmi vysokoškolského studia. Dětská univerzita proto začíná přijímacími zkouškami, následuje imatrikulace, přednášky a práce v laboratořích. „Studenti“ si do výkazů o studiu zapisují jednotlivé předměty a výsledky o jejich absolvování, na konci zimního semestru obhajují semestrální práci a v závěru letního semestru spolu se závěrečnou zkouškou také ročníkovou práci. Úspěšní absolventi obdrží během slavnostní „promoce“, které se zúčastní zástupci vedení technické univerzity v talárech, osvědčení o absolvování studia.

Dětská univerzita při TUL

Dětská univerzita – dvousemestrální cyklus vzdělávání a samostatného bádání

První ročník Dětské univerzity odstartoval v září 2010 s prvními 86 „studenty“. Začínal se dvěma obory zaměřenými na robotiku pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Do druhého ročníku v akademickém roce 2011/12 nastoupilo 133 dětí, které si mohly vybrat z nabídky 6 oborů v oblasti elektrotechniky a robotiky, strojírenství a přírodních věd. Ve třetím ročníku již Dětská univerzita nabízela celkem 13 studijních oborů ze 4 oblastí – nově byly zařazeny i obory zaměřené na textilní technologie. Čtvrtý ročník Dětské univerzity, zahájený 28. září 2013, navštěvovalo téměř 200 dětí. 5. ročník Dětské univerzity výrazně rozšířil svůj tematický i věkový záběr – „studenti“ si kromě čistě technicky a přírodovědně zaměřených oborů mohli vybrat například i architekturu, textilní design, nanomateriály nebo biomedicínu. Další novinkou byly i tzv. AP kurzy, určené pro středoškoláky. Účastníci AP kurzů během jednoho nebo dvou semestrů absolvují ve vysokoškolské obtížnosti konkrétní profilový předmět z vybraného studijního programu bakalářského studia, a mohou si tak nezávazně a bez následků vyzkoušet skutečnou náročnost studia na vysoké škole. Na celkem 53 studijních oborech (z toho je 17 ve variantě AP kurzů) je v 93 kurzech aktuálně registrováno 724 „studentů“. 6. ročník se stal přelomovým v tom smyslu, že kurzy začaly být částečně placené, zbývající část nákladů na provoz pokryl grant Krajského úřadu Libereckého kraje – do té doby byly pro účastníky díky dotacím z Evropské unie zdarma. Přesto celoroční kurzy absolvovalo téměř 300 dětí, dalších cca 150 se zúčastnilo prázdninových kurzů.

Dopad aktivit je vysoce nadregionální, na výuku dojíždějí děti z okruhu cca 100 km od Liberce. Účastníků s bydlištěm přímo v Liberci je cca 40 %.

Garance kvality kurzů

V kurzech Dětské univerzity i Letní dětské univerzity vyučují převážně mladí vědečtí pracovníci s mezinárodními zkušenostmi a širokým odborným rozhledem. Významnou přidanou hodnotou takové koncepce je úzká vazba na výzkumné a technologické zázemí TUL. Účastníci kurzů mají možnost seznamovat se s posledními poznatky vědy a pracovat na špičkových přístrojích pod dohledem jen o málo starších „kolegů“. Ti mají na účastníky významný neformální vliv a dokážou je motivovat k dalšímu vzdělávání nad rámec školních osnov. Mnohé závěrečné práce „studentů“ proto snesou srovnání s pracemi mnohem starších žáků a studentů.

Elektrotechnika, elektronika a robotika

Tyto obory jsou pro mladou generaci velice atraktivní a jejich návštěvníci tvoří každoročně největší část účastníků Dětské univerzity. Koncepce je postavena na postupném rozvoji jejich znalostí a dovedností. Pro děti z 1. až 5. tříd ZŠ jsou ve spolupráci se SPŠSE a VOŠ v Liberci pořádány speciální kurzy, které mají za cíl zejména výuku základních praktických dovedností a rozvoj zručnosti. Děti se na kurzech učí rozpoznávat elektronické součástky, vyrábět plošné spoje, pájet, vrtat a obecně pracovat s materiálem. Postupně pak vyrábějí stále složitější elektronické obvody a posléze začínají i programovat jednočipové procesory. Po zvládnutí těchto dovedností mají možnost se více profilovat v několika směrech – klasické mikroelektronice, robotice s využitím stavebnic Lego Mindstorm, programování PLC se zaměřením na inteligentní budovy nebo v klasickém programování v několika různě zaměřených kurzech (základy algoritmizace, tvorba webových stránek, tvorba grafických aplikací a her).

Snahou je, aby kromě zkušených pedagogů s dětmi pracovali i žáci SPSŠE a VOŠ a studenti TUL, velká část z nich se rekrutuje z prvních absolventů Dětské univerzity – je tak zajištěna kontinuita a výchova další generace spolupracovníků.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik