česky english Vítejte, dnes je středa 26. leden 2022

Přečetli jsme v časopisu Radioamatér z roku 1947

Telefonní robot IPSOFON

IPSOFON je elektromechanická náhrada telefonisty a sekretáře, který s pomocí elektromagnetického záznamu na drát, zesilovačů a relé vykonává tyto úkony: zaznamenává telefonní vzkazy, došlé kdykoli a z kterékoliv účastnické stanice, reprodukuje tyto vzkazy kterékoliv účastnické stanici oprávněné k jejich převzetí, atd.

Přístroj vyrábí a propůjčuje švýcarská společnost a je ve Švýcarsku velmi populární. Švýcarsko, zámožný stát, proslulý dokonalou mechanikou a mohutným rozvojem telefonie, je zajisté vhodným rámcem k rozšíření i použití.

Obr. 1 Telefonní robot IPSOFON

IPSOFON používá záznamní aparatury s množstvím automatických funkcí, jež činí jeho konstrukci složitou.

Nemůže-li účastník, v jehož stanici je namontován IPSOFON, převzít telefonní hovor, tu po čtvrtém zvonění uslyší volající v telefonu toto: „Zde je ipsofon firmy Josef Rotter. Vaše sdělení jsou automaticky zaznamenána – pozor – mluvte, prosím – teď.“

A teď si představme, že šéf firmy Rotter chce znát obsah sdělení, došlých v jeho nepřítomnosti, i když je mimo podnik. Zavolá tedy číslo své kanceláře, a když uslyší obvyklé hlášení ipsofonu, využije přestávky po slově pozor a zavolá dvakrát slovo haló. Tím se změní činnost ipsofonu a místo pokynu k mluvení ozvou se z něho pomalu vyslovované číslice 1, 2 atd., až 9, 0. Po vyslovení číslic, které si předem na přístroji nastavil jako heslo, musí nyní jako průkaz oprávnění k odposlechu vyslovit opět dvakrát haló, kdežto při ostatních musí být potichu.

Obr. 2 Pohled na vnitřní část IPSOFONU z obou stran

Po reprodukci posledního sdělení ozvou se ve sluchátku dva tóny. Jestliže hned po nich zvolá poslouchající majitel dvakrát haló, může pokračovat se svým sdělením. Nebylo-li použito této možnosti, zazní po třech vteřinách další tón, po němž postačí jediné slovo („smazat“), aby ipsofon samočinně zrušil všechny vyslechnuté záznamy.

zdroj

Zdroj: Radioamatér č. 9/1947

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik