česky english Vítejte, dnes je pondělí 02. říjen 2023

Tvorba návodu k elektronice

DPS 2/2011 | Zajímavosti - články
Autor: Eva Labudková, Z STUDIO

Návod k použití výrobku je dokument, který musí být v souladu se zákonem dodán k vybraným výrobkům. Elektronika, měřicí a testovací technika do této kategorie spadají. Víte, jak návod kvalitně připravit a vyhnout se tak případnému soudnímu sporu?

Co má návod obsahovat?

Požadavky na strukturu návodu a údaje, které má obsahovat, jsou uvedeny v normě ČSN EN 62079: Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace, vycházející z evropské normy téhož čísla. Podrobnější požadavky zohledňující specifika různých výrobků jsou pak uvedeny v zákonných předpisech pro daný typ výrobku. Například pro oblast osciloskopů jsou závazná především nařízení vlády 17/2003 Sb. a 616/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů atd. Další doporučení jsou uvedena v Zákoně o ochraně spotřebitele. Podle něho musí výrobce posoudit nejen rozumně předvídatelné použití výrobku, ale i použití chybné.

Tvorba návodu k elektronice

Proces tvorby návodu

Za návod k použití je vždy odpovědný výrobce. Pokud ale nezaměstnává specialistu na tvorbu návodů, je pro něho velice výhodné zplnomocnit ke zpracování návodu jinou společnost, která se na tvorbu návodů specializuje. Spoluprací inženýrů a techniků vašeho výrobního závodu a specialistů na tvorbu návodů, lze dosáhnout technicky přesného, úplného, graficky, metodicky a obsahově korektního výsledku, který odpovídá všem normami stanoveným požadavkům. Specialista na tvorbu návodů připraví předpokládaný obsah návodu a podle něho si výrobce připraví ilustrační obrázky a dostupné texty. V jednotlivých státech Evropské Unie je většinou zákonným požadavkem, že návod by měl být psán v úředním jazyce země spotřebitele. Proto je třeba vyhledat odborného překladatele, který texty zpracuje do jazyka země, kam výrobce výrobek vyváží. Jazykové mutace textů spolu s ilustracemi tvoří první verzi návodu. Po odsouhlasení textové a obrázkové podoby návodu ho finálně zpracují grafici.

Trendy ve zpracování návodů

Specifikem návodů pro elektroniku, měřicí a testovací techniku je především grafika bohatá na názorné ilustrace, protože obrázek dokáže na jeden pohled zobrazit správnou nebo špatnou manipulaci s výrobkem, kterou bychom jen těžko popisovali slovy, a jasná schémata zapojení. U všech složitějších výrobků mají pak potenciál video návody, jejichž špatná montáž by mohla způsobit vážné zranění nebo i smrt uživatele. Vystupují v nich reálné osoby nebo se jedná o flashové animace. Společnosti zabývající se tvorbou návodů sledují trendy v této oblasti a dokáží Vám doporučit nejvhodnější variantu.

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik