česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. září 2022

Výstava a konference IDTechEx Show v Berlíně

DPS 4/2017 | Zajímavosti - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Britská společnost IDTechEx se zabývá marketingovými průzkumy nových trendů v elektronice, jako jsou tištěná a nositelná elektronika, grafen, 3D tisk, získávání energie z obnovitelných zdrojů, skladování energie, elektromobily atd. Kromě toho, že vydává studie o prognózách vývoje těchto jednotlivých oborů, organizuje také výstavy a konference spojené s touto tematikou. Jednou z takových akcí byla i dvoudenní výstava s konferencí, která se konala začátkem května v Berlíně.

Ze seznamu přednášek na konferenci jsem si vybral sice jen jednu, ale zato velmi zajímavou. Zhong Lin Wang, profesor z Georgia Institute of Technology [1], [2], stručně shrnul stávající zdroje energie, aby se potom zaměřil na zdroje založené na triboelektrických generátorech, které získávají elektrickou energii třením dvou různých materiálů. Podle něho to jsou právě tyto zdroje, které mohou zajistit dodávku elektrického proudu v budoucnosti. O tom, že se nejedná pouze o myšlenku, ale již o výzkum ve stadiu pokročilých pokusů, svědčí vývoj tzv. power fabric, tedy jakýchsi „koberců“, které jsou položeny na/pod mořskou hladinu – vlny pohybují koberci, způsobují tření mezi jejich jednotlivými vrstvami, čímž se generuje elektrický proud. Podle jeho propočtů by elektrárna sestavená z mnoha takových koberců položených na mořskou hladinu i v několika vrstvách pod ní mohla (při velikosti plochy o rozloze státu Georgia) stačit na generování elektřiny pro celosvětovou spotřebu.

Výstava a konference IDTechEx Show v Berlíně

Výstava IDTechEx sice nebyla svým rozsahem velká, ale zato byla doslova nabitá různými exponáty: 2/3D tiskárny a materiály pro tištěnou elektroniku, elektromobil napájený ze solárních článků na střeše, produkty s nositelnou elektronikou, výrobky pro generování a skladování elektrické energie, různé typy baterií, fotočlánky, elastické elektrické obvody (např. snímače pro zakřivené povrchy) atd.

Kromě firem, které se prezentovaly již před časem na výstavě LOPEC v Mnichově (tištěná a organická elektronika), tu byla i celá řada dalších. Americká společnost NovaCentrix [3] vystavovala zajímavé zařízení PulseForge pro fotonické vytvrzování tištěné elektroniky pomocí vysokonapěťových výbojů, při kterém se dosáhne vysokých teplot na velmi krátkou dobu, takže teplota nepoškodí substrát. Francouzská firma Ceradrop [4] předvedla velkou digitální tiskárnu pro 2D a 3D tisk elektroniky. Korejská společnost Standard Graphene se prezentovala komerční výrobou grafenu, zatímco americká CubiBot [5] měla na stánku malou, designově zdařile provedenou 3D tiskárnu pro univerzální použití, která má vyhřívanou základní desku, takže může vytvářet jak pevné, tak i ohebné díly.

Zajímavé byly také tiskárny pro prototypovou výrobu desek plošných spojů od firem Voltera, Nano Dimensions a Bot- Factory. Bylo vidět, že vývoj pokročil kupředu tak, že je možné docela dobře zhotovit desky tiskem vodivého inkoustu na dielektrický materiál, přičemž i ten lze tisknout 3D technikou. Více se těmto tiskárnám věnuje samostatný článek v rubrice Výroba.

Obdobná výstava a konference IDTechEx proběhne letos ještě také v USA (Santa Clara), a to ve dnech 15.−16. listopadu [6].

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik