česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 18. srpen 2022

Strieborný úspech mladých elektrotechnikov zo SPŠE Prešov v Číne

DPS 6/2018 | Zajímavosti - články
Autor: SPŠE Prešov

V dňoch 14.–22. 8. 2018 sa v čínskom meste Chongqing uskutočnil 33. ročník medzinárodnej vedecko-technickej súťaže inovácií CASTIC, najprestížnejšej medzinárodnej súťaže pre mladých vedátorov a inžinierov v Číne. Podujatie sa konalo pod záštitou Čínskej asociácie pre vedu a technológie a viacerých ministerstiev. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 88 medzinárodných projektov zo 45 krajín. Slovensko reprezentovali Sebastian Ivan a Jakub Fecko zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Ich projekt získal v náročnej konkurencii 2. miesto.

Študenti prezentovali projekt „Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici“, ktorý bol jedným z víťazných projektov národného Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017, organizovaného Asociáciou pre mládež, vedu a techniku. Cieľom súťažného projektu bolo vyrobiť funkčný model, ktorý by v praxi zvýšil bezpečnosť pri práci s vysokonapäťovým odpájačom.

Strieborný úspech mladých elektrotechnikov zo SPŠE Prešov v Číne

Ako povedal Sebastian Ivan, „nápad mi skrsol v hlave ešte v 2. ročníku počas videoprezentácie Ing. Jozefa Harangoza na Dni otvorených dverí na našej škole. S mojím spolužiakom Jakubom Juraškom sme vtedy začali uvažovať nad tým, ako by bolo možné predísť vysokonapäťovým výbojom, ktoré nastávajú pri nesprávnom spôsobe odpájania, a môžu tak spôsobiť materiálne škody a vážne ohroziť život a zdravie obsluhujúcich pracovníkov“. V 3. a vo 4. ročníku štúdia na SPŠE Prešov bol Sebastianovým partnerom pri praktickej realizácii projektu Jakub Fecko. Spoločne pracovali na postupnom vylepšovaní modelu, pričom rady a skúsenosti získavali konzultáciami s profesormi školy, ale aj od odborníkov z praxe. „Cenné rady sme dostali od nášho profesora praxe Jána Halušku a Ing. Petra Sekeru z VSD, a. s. Aj vďaka tomu sa nám podarilo náš pôvodný model, obsahujúci len základné komponenty, kvalitatívne posunúť na svetovú úroveň. Pôvodné ističe sme nahradili automatizovaným ovládaním prostredníctvom technológie bluetooth a bezpečnosť pri obsluhe modelu sme zvýšili pridaním sekundárneho blokovacieho systému. Model sme doplnili o dotykový displej s vlastným ovládacím programom,“ uviedol Jakub Fecko.

Práve vytvorenie sekundárneho blokovania bolo hlavným cieľom snaženia študentov. Navrhli ho tak, aby ho bolo možné pridať k odpojovaču a ten aby bol chránený aj v prípade výpadku primárneho blokovacieho systému. Sekundárny blokovací systém, testovaný na súťažnom modeli odpojovača, bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre efektivity a bezpečnosti. Veľkou prednosťou modelu je názornosť, pretože obal odpojovača je vyrobený z priehľadného polykarbonátu a je tak vhodný na prezentáciu uvedenej problematiky napr. počas vyučovania.

Okrem podpory zo strany alma mater podporili úspešné snaženie študentov AMAVET – Asociácia pre mladých, vedu a techniku, PSK – Prešovský samosprávny kraj a VSD – Východoslovenská distribučná, a. s. Za vzornú reprezentáciu boli Sebastian a Jakub ocenení predsedom PSK Milanom Majerským. Obaja čerství absolventi SPŠE Prešov budú pokračovať v štúdiu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde plánujú aj naďalej aktívne rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v odbore.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove

Vznik Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej sa datuje do roku 1952, keď vznikla Vyššia priemyselná škola elektrotechnická. Odvtedy jej brány opustilo vyše 8 000 úspešných absolventov. V súčasnosti sa SPŠE Prešov svojím inovatívnym prístupom snaží byť modernou, aktívnou školou a slovenským lídrom v stredoškolskom vzdelávaní v elektrotechnike, informačných a sieťových technológiách a v IT manažmente. Pravidelne sa umiestňuje na prvých priečkach v hodnotení kvality stredných odborných škôl na Slovensku. Zapája sa do veľkého počtu projektov a partnerstiev smerujúcich k zlepšovaniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola aktívne vyhľadáva mladé talenty so záujmom o elektrotechniku a IT medzi žiakmi základných škôl organizovaním JUNIOR akadémie a v súťažiach organizovaných pre ZŠ. Svojimi aktivitami sa podieľa na zvyšovaní kvality života obyvateľov regiónu.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik