česky english Vítejte, dnes je středa 28. září 2022

Veletrh SPS IPC Drives 2018 naznačil nový směr – elektroautomatizaci

DPS 1/2019 | Zajímavosti - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Veletrh SPS IPC Drives, který se konal na konci loňského listopadu v německém Norimberku, jasně naznačil své další směřování – automatizaci, kde elektrotechnika hraje prim. Se zcela zaplněnými pavilony obsazenými celkem 1 630 vystavovateli a s více než 65 tisíci návštěvníky se tak zařadil mezi největší akce svého druhu ve světě.

Protože příští rok bude tato výstava slavit 30 let svého trvání, dojde (kromě jiného) i k změně jejího názvu – SPS IPC Drives se zkrátí na pouhé SPS (Smart Production Solutions), aby tak bylo zřetelnější její zaměření. Původně byla tato výstava věnována programovatelným prostředkům automatizace (Speicher Programmierbare Steuerung), ke kterým se postupně přidaly pohony a jejich řízení, včetně výkonové elektroniky. To vše je už dnes překonáno a výstava je nyní příležitostí pro všechny zájemce o automatizaci založenou na elektrotechnice a softwaru v obecném smyslu.

Veletrh SPS IPC Drives 2018 naznačil nový směr – elektroautomatizaci

Pochopitelně že elektronika byla i letos na výstavě silně zastoupena, a to zejména v podobě řídicích systémů, snímačů, měřicích systémů, výkonové elektroniky, průmyslové komunikace a dalších produktů. Podobně bylo k dispozici téměř cokoliv od elektrotechniky – kabely, relé, konektory a svorky, elektrokomponenty, motory atd. Největší zastoupení, soudě alespoň podle počtu výstavních hal, měla řídicí technika, následovaná ovládáním pohonů a pohybů, senzorikou a dalšími.

Překvapila mě velikost expozic některých vystavovatelů, zejména z oboru elektrotechniky – stánky společností Phoenix Contact, Rittal, Sick, Eplan, Harting či Beckhoff Automation byly koncipovány opravdu velkoryse.

Mě ale zajímaly hlavně programy pro elektroprojektování se zaměřením na automatizaci. SPS IPC Drives je ojedinělá výstava, kde lze vidět většinu těchto programů pohromadě. Zaujal mě software SolidWorks Electrical francouzské firmy Dassault Systemes, který zahrnuje 3 samostatné programy: návrh desek plošných spojů (Altium), kreslení elektroschematických diagramů a návrh rozvaděčů a panelů. Další francouzský software, See Electrical firmy IGE+XAO, je zajímavý svými možnostmi elektroprojektování ve 3D a automatickým routováním vodičů v rozváděči. Jistě však není překvapivé, že většina prezentovaných programů byla německé provenience – kromě tradičního Eplanu, zde byly zastoupeny i další programy: WSCAD, Aucotec, ECSCAD nebo Treesoft.de. U všech byl zřejmý jeden trend – protože tyto programy už dávno zvládly základní požadavky na elektroprojektování, začaly nyní nabízet i 3D zobrazení a možnosti interaktivního a automatického pokládání vodičů v panelech a rozváděčích. Těžko říci, do jaké míry to je praktické, ale programy už rozhodně nejsou tak „user friendly“, jak mnohdy jejich výrobci uživatelům prezentují.

Veletrh SPS IPC Drives 2018 naznačil nový směr – elektroautomatizaci 1

Na výstavě mě také zaujala prezentace německé společnosti eCl@ss. Ta se už delší dobu zabývá vytvářením standardu klasifikace pro výrobky tak, aby bylo možné přejít na jejich digitalizovanou výrobu. Navrhovaná klasifikace logicky a číselně popisuje výrobky tak, aby jí bylo možné použít kdekoli a kýmkoli. Zájemci si mohou koupit klasifikaci pro svůj konkrétní obor. Řada referencí z řad výrobců elektrokomponentů indikuje, že je o tento druh klasifikace zájem. Více informací lze získat na webových stránkách www.eclass.eu.

V letošním roce se bude veletrh SPS v norimberském veletržním centru konat ve dnech 26. až 28. listopadu. Podrobnější informace jsou dostupné na www.sps-messe.de.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik