česky english Vítejte, dnes je pondělí 02. říjen 2023

Elektronické obchodování Terminologie

DPS 5/2021 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující příspěvek je úvodem do terminologie z oblasti elektronického obchodování, také e-komerce. Tento pojem je používaný k označení obchodních transakcí, z nichž alespoň některé jsou realizovány za pomoci internetu a/nebo dalších elektronických prostředků. E-komerce je tedy společně s dalšími aktivitami součástí e-byznysu.

Článek navazuje na předchozí terminologická témata z elektroniky. Text vychází z dokumentů technických komisí ISO/TC 176 a ISO/TC 321, dokumentů EU a z článků české a anglické wikipedie.

Obr. 1 elektro (jpg)

Základní termíny

 • Elektronické obchodování (e-commerce) obvykle značí využívání informačních a komunikačních technologií v obchodních transakcích.
 • Elektronické podnikání ( e-business) používá webové technologie a různé informační systémy. E-byznys není pouze elektronické obchodování, je ale mnohem širší.
 • Internetový obchod (e-shop) slouží k nabídce a vyhledání zboží (služeb) s možností si je objednat, dále k příjmu takových objednávek od zákazníků, zprostředkování a evidenci plateb a poskytování dalších informací o výrobcích či řešení reklamací.
 • Logistika (logistics) se zabývá fyzickými toky zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k zákazníkovi a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě.

Klasifikace souvisejících termínů

Infrastruktura pro e-komerci:

 • webová část internetu (World Wide Web);
 • elektronická pošta (e-mail);
 • chytré telefony (smart phones);
 • platební karty (payment cards).

Typy vazeb v e-komerci:

 • B2B (Business-to-business) jedna firma nabízí druhé firmě;
 • B2C (Business-to-consumer) obchodník nabízí zákazníkovi;
 • C2B (Consumer-to-business) zákazník sleduje nabídky obchodníka;
 • C2C (Consumer to consumer) zpětná vazba mezi zákazníky;
 • B2A (Business to administration) obchodník nabízí státní správě;
 • C2A (Consumer-to-administration) komunikace mezi zákazníkem a státní správou.

Výchozí technologie pro e-komerci:

 • mobilní komerce (mobile commerce);
 • e-přenos finančních prostředků (electronic funds transfer);
 • systémy managementu inventur (inventory management systems);
 • internetový marketing (internet marketing);
 • systémy sběru, přenosu a zpracování dat (data collection, transfer and processing systems).

Základní oblasti e-komerce:

 • online drobný obchod (online retailing);
 • elektronická tržiště (electronic markets);
 • online aukce (online auctions).

Nabídka studia pro obor podnikání a obchodování:

 • VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky;
 • ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb;
 • VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, studijní program: Aplikovaná informatika.

Legislativa v oblasti e-komerce v Evropě a v ČR zahrnuje řadu dokumentů, např:

 • Směrnice 2000/31/EC, o elektronickém obchodu (Directive on electronic commerce) ‒ právní aspekty služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu EU.
 • Směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů (Directive on consumer rights) – zapracována do občanského zákoníku.
 • Občanský zákoník, § 1826a odst. 2, „Tlačítková novela“: „Podnikatel zajistí, aby spotřebitel při učinění objednávky výslovně vzal na vědomí, že se objednávkou zavazuje k zaplacení.“

Obr. 2 box (jpg)

Normalizaci v oblasti e-komerce zajišťují komise, např:

 • ISO/TC 176, Management kvality a prokazování kvality (Quality management and quality assurance), vydala např. dokument: ISO 10008:2013 Management jakosti ‒ Uspokojení zákazníka – Směrnice pro transakce B2C v e-komerci (Quality management ‒ Customer satisfaction ‒ Guidelines for B2C e-commerce transactions)
 • ISO/TC 321, Zaručování transakcí e-komerce (transaction assurance in e-commerce), tj. normalizace v oblasti:
 • usnadňování přístupu k e-platformám a e-storům;
 • ochrana práv online zákazníků, včetně online sporů;
 • záruky dodání finálnímu zákazníkovi.

Vysvětlivky k souvisejícím zkratkám a termínům

 • Alibaba Group (Čína), Amazon.com (USA) největší internetové zasilatelské obchodní řetězce, nabízí prodejní služby typu C2C, B2C i B2B.
 • AliExpress je internetové tržiště provozované a vlastněné čínskou společností Alibaba Group, je velmi úspěšné i v ČR při nakupování přes e-shopy, prostřednictvím platební karty.
 • Balíkové boxy (parcel boxes/lockers) dnes provozuje řada firem, např. Alza boxy; Amazon Lockers, Mall boxy, Zásilkovna (Z-boxy). Používají se pro odběr zboží z e-shopů, případně pro odesílání balíčků přátelům atp. (viz obr. 2).
 • Aplikační distribuční platformy (application distribution platforms) jsou provozovány majiteli mobilních operačních systémů; příklady: App Store (iOS), GooglePlay Store.
 • Elektronické platební služby ( electronic payment services).
 • Elektronické tržiště (online-marketplace) ‒ virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na elektronickém tržišti, stejně jako na tržišti klasickém dochází k nejrůznějším jednáním mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání konkrétních obchodů.
 • Logistické služby (logistic services) pro internetové obchody zajišťují přepravní společnosti. Některé nabízí také službu, která umožňuje přepravu zásilek mezi fyzickými osobami; příklady: Česká pošta, Zásilkovna, PPL (Professional Parcels Logistics), GLS (General Logistics Systems).
 • Omnichannel (všestranný) ‒ strategie využívající např. existenci více paralelních prodejních či komunikačních kanálů.
 • Platforma pro e-komerci ‒ online prostředí, kde probíhají transakce, tj. softwarová technologie zajišťující například provoz e-shopu s mnoha zabudovanými funkcemi, např. analýzou dat, managementem atp.
 • Poptávkový systém ‒ internetová počítačová aplikace používaná pro komerce typu:
 • B2C ‒ poptávka a vyhledání služeb a jednotlivého zboží;
 • B2B ‒ registrovaní dodavatelé zboží či služeb, kteří na základě poptávky od koncového uživatele zpracují a obratem zašlou přímo poptávajícímu nabídku na služby či zboží.
 • Slevový portál (Deal of the day) ‒ druh obchodu nabízející zákazníkům časově omezenou nabídku zboží a služeb se slevou formou e-shopu. České příklady: Slevomat.cz a Vykupto.cz.
 • Vyhledávač zboží, srovnávač zboží (Comparison shopping website; shopping search engines) ‒ web, který se specializuje na srovnání cen zboží z internetových obchodů. Slouží k vyhledávání nejvýhodnějších nabídek na trhu, nabízí také filtrování podle jiných parametrů, např. rozměry, značka produktu, cena dopravy nebo aktuální dostupnost zboží. V českém prostředí působí například srovnávače Heureka.cz a Zboží.cz.
 • Mobilní komerce (mobile commerce) ‒ e-komerce „přesunutá“ pomocí bezdrátové technologie do rukou spotřebitele.

Literatura:

Petryl, Využití e-business pro dosažení konkurenční výhody podniků, diz.práce, ZČU, 2013

Tykvartová, Elektronizace veřejné správy v ČR – e-Government, dipl. práce, ZČU, 2019

Nguyen, Internetová obchodní galerie − kooperace e-shopů pro maloobchodní prodej, dipl. práce, VŠE, 2018

[csWiki] csWikipedia:

 • Elektronické obchodování
 • Kategorie: Poskytovatelé poštovních a zásilkových služeb
 • Internetový obchod
 • Zásilkovna

[enWiki] enWikipedia:

 • Amazon Locker
 • Electronic business
 • GLS Group
 • Mobile app
 • Online shopping
 • Types of e-commerce

[WikiData] definice termínů; https://wikidata.org/

[WikiComm] Wikimedia Commons: (obr. 1 a 2)

 • Comercio electronico.jpg; autor: JoseAlfredo9710
 • Amazon locker − 20190831 (cropped).jpg;

autor: Sikander Iqbal

Partneři

https://eipc.org/
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik